Now showing items 1-2 of 2

  • Tíseň 

    Kašubová, Barbora
    Tématem diplomové práce je strach, formou je audiovizuální instalace se sociálním přesahem. Audio vytvořené ze záznamů rozhovorů na dané téma a prostorové instalace. Jedná se tedy o vytvoření několika prvků, které dají ...
  • Transparentnost hlasu a světla 

    Hejduk, Adam
    Diplomová práce s názvem Transparentnost hlasu a světla představuje audiovizuální instalaci, tématem které je individuální reflexe okolí prostřednictvím tvorby fiktivních příběhů. Autor se v ní zabývá také možností přesahů ...