Now showing items 1-1 of 1

  • Stíny/Spiknutí 

    Valchářová, Martina
    Diplomová práce se zabývá psychózami. Portréty osob, u nichž se rozvinula toxická psychóza v důsledku užívání stimulancií nebo alkoholová psychóza v důsledku nadměrného pití, jsou v sérii zachyceny prostřednictvím figurativní ...