Now showing items 1-1 of 1

  • Voguing is not white, honey... 

    Venturová, Adéla
    Ve své diplomové práci se zabývám pojmem “přirozenost”. Zajímá mě, co společnost pokládá za přirozené a co ne. Pro tento “výzkum” jsem si propůjčila taneční žánr Vogue, který byl vynalezen trans subkulturou, jako oslava ...