Now showing items 1-1 of 1

  • Přítomnost 

    Kolářová, Vendula
    Magisterská práce se zabývá posunem od vizuálního k multisenzorickému vnímání. V tomto kontextu pracuje s pojmem komfort, který aplikuje jak na fyzické, tak psychické aspekty zkušenosti návštěvníků uměleckých institucí. ...