Now showing items 1-2 of 2

  • Hřešení 

    Velebová, Leona
    Hřešení je o mém provinění z množství vlastněné kosmetiky. O předmětech, kterými se obklopuji a jejich počet nedokážu regulovat. O mé závislosti na rituálu s nimi. O fetišizaci kosmetických výrobků v domácnosti. O výsledném ...
  • Stíny/Spiknutí 

    Valchářová, Martina
    Diplomová práce se zabývá psychózami. Portréty osob, u nichž se rozvinula toxická psychóza v důsledku užívání stimulancií nebo alkoholová psychóza v důsledku nadměrného pití, jsou v sérii zachyceny prostřednictvím figurativní ...