Show simple item record

The ifluence of inorganic nanoparticles on environmental compartments

dc.contributor.advisorKomendová, Renatacs
dc.contributor.authorŠram, Matějcs
dc.date.accessioned2020-08-26T07:58:50Z
dc.date.available2020-08-26T07:58:50Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŠRAM, M. Vliv anorganických nanočástic na složky životního prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.cs
dc.identifier.other123808cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/194831
dc.description.abstractNanočástice patří k novějším rizikům pro životní prostředí. Jejich spotřeba stále stoupá a tím nevyhnutelně roste i jejich vstup do složek životního prostředí. Zároveň vznikají nanopolutanty jako vedlejší produkty antropogenní činnosti. Teoretická část bakalářské práce popisuje charakteristiku nanočástic a poukazuje na možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí. V experimentální části se tato práce věnuje vlivu nanočástic platiny na rozpuštěnou organickou hmotu. Platinové kovy ve formě nanočástic jsou významnými antropogenními polutanty, neboť se uvolňují z katalyzátorů automobilů, a jsou proto předmětem zkoumání této práce.cs
dc.description.abstractNanoparticles are one of the newer risks for the environment. Their consumption is constantly rising and thus their entry into the environment is inevitably increasing. At the same time, nanopollutants are formed as by-products of anthropogenic activity. The theoretical part of the bachelor thesis describes the characteristics of nanoparticles and points out the possible risks in relation to the environment. In the experimental part, this work deals with the effect of platinum nanoparticles on dissolved organic matter. Platinum metals in the form of nanoparticles are significant anthropogenic pollutants, because they are released from automotive catalysts and are therefore the subject of this study.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNanočásticecs
dc.subjectplatinacs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.subjectfulvinové kyselinycs
dc.subjectNanoparticlesen
dc.subjectplatinumen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectfulvic acidsen
dc.titleVliv anorganických nanočástic na složky životního prostředícs
dc.title.alternativeThe ifluence of inorganic nanoparticles on environmental compartmentsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-08-24cs
dcterms.modified2020-08-25-08:26:42cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid123808en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:57:32en
sync.item.modts2021.11.12 18:22:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeŘezáčová, Veronikacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval podstatné výsledky své bakalářské práce. Následovalo přečtení posudků vedoucí a oponentky. Oponentka měla k práci několik poznámek a dotazů, na které student odpověděl. Poté se do diskuze zapojili i ostatní členové komise. V této diskuzi prokázal student velmi dobrý přehled v řešené problematice. Závěrem byla zhodnocena výsledná známka obhajoby. Poznámky a otázky z diskuze: doc. Kučerík: V práci mi chyběla rešerše týkající se fulvinových kyselin. Jaká je relevance Vašich zjištění? V čem jsou Vaše výsledky zajímavé a významné? Jaká je systémová funkce fulvinových kyselin? doc. Zlámalová: Která z použitých koncentrací je reálná pro životní prostředí? Ing. Mergl: Doporučil byste zálivku s vyšší koncentrací platinových nanočástic? doc. Krajčovič: V práci chyběl popis strukturální variability fulvinových kyselin a její vliv na interakci nanočástic platiny s fulvinovými kyselinami.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record