Neueste Zugänge

 • První šachový zápas mezi zaměstnanci Ústavu matematiky FSI VUT a studenty matematického inženýrství 

  Havlíčková, Alice; Kureš, Miroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  Článek se vrací k historicky prvnímu šachovému zápasu mezi zaměstnanci Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a studenty Matematického inženýrství na téže fakultě, který proběhl ...
 • Modernizace obsahu a formy výuky matematiky pro přírodní a technické vědy 

  Šedivá, Blanka; Lávička, Miroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  Cílem příspěvku je podat základní informaci o průběhu řešení projektu OP VK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost), který se od října 2010 řeší na katedře matematiky (KMA) Fakulty aplikovaných věd (FAV) ...
 • Výuka matematické analýzy na Západočeské univerzitě v Plzni 

  Holubová, Gabriela; Pospíšil, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  Cílem příspěvku je představit výuku matematické analýzy na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Předměty Matematická analýza 1 a Matematická analýza 2 jsou povinné pro všechny studenty bakalářských ...
 • Trial - systém pro podporu výuky matematiky 

  Čepička, Jan; Nečesal, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  Cílem příspěvku je seznámit účastníky semináře se systémem Trial, který je již několik let používán ve výuce matematiky na Západočeské univerzitě v Plzni. Trial dokáže generovat zajímavé zápočtové i zkouškové písemné práce, ...
 • Matematika na pozadí geografických informačních systémů 

  Pászto, Vít; Marek, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  V posledních letech se stává geoinformatika a její nástroje (zejména GIS - geografcký informační systém, materiály DPZ - dálkový průzkum Země, GPS - Global positioning system, mapové servery, aj.) samozřejmou součástí ...
 • Zeměpisná výškovnice - vlastivěda v zajímavých souvislostech 

  Pavlík, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  Populárně pojatý článek se zabývá pojednáním o užití obecného principu významnosti v geografii. Bez nutnosti předešlé znalosti jakýchkoliv odborných pojmů či faktů jsou vysvětleny pojmy výškovnice a inverzní výškovnice. ...
 • Některé kinematické dvojice 

  Hrdina, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  Tento text představuje jednu z mnoha aplikací lineární algebry, Lieovy teorie a diferenciální geometrie v matematické robotice. Našim cílem je připomenout klasifikaci kinematických dvojic vyššího řádu, která odpovídá ...
 • O diferenciální rovnicích se zpožděním - aplikace v robotice 

  Tomášek, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  V tomto článku jsou prezentovány některé zajímavé kvalitativní vlastnosti řešení diferenciálních rovnic se zpožděným argumentem. Naším cílem je demonstrovat skutečnost, že tyto vlastnosti se mohou dramaticky lišit v případě ...