Recent Submissions

 • O kvaternionových algebrách 

  Macálková, Lenka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  V tomto článku jsou prezentovány dvě ekvivalentní definice kvaternionových algeber a uvedeny některé příklady. Cílem je seznámit čtenáře se základními pojmy. Více podrobností lze nalézt v [1].
 • Od kompozitních materiálů ke slabé konvergenci 

  Franců, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  Matematické modelování kompozitních materiálù využívá tzv. homogenizaci, při které heterogenní materiál s jemnou periodickou strukturou nahradíme homogenním materiálem, který má z makroskopického hlediska stejné vlastnosti. ...
 • Weilovo párování na eliptických křivkách v kryptosystémech založených na totožnosti a kryptograficky randomizované odpovídací techniky 

  Kureš, Miroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  Článek shrnuje dvě autorovy přednášky: o kryptografii založené na totožnosti a o kryptograficky randomizovaných odpovídacích technikách. V obou případech se opíráme o eliptickou kryptografii, tedy systémy využívající ...
 • Replikátorová rovnice - příklad užití matematiky v biologii 

  Pospíšil, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  Přehledový článek uvádí matematický model vývoje společenstva populací zapsaný diferenciálními rovnicemi a model změny frekvence alel v jedné populaci zapsaný diferenční rovnicí. Tyto modely mají analogický tvar, což ...
 • Šifrovací metoda založená na fraktální kompresi 

  Grísa, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  Tento článek se zabývá teoretickými principy fraktální komprese a využitím modifikovaného algoritmu fraktální komprese pro symetrickou kryptografii. Kompaktní matematická teorie a vlastní algoritmus navržené symetrické ...
 • Constructed Quaternary Cryptographic Functions Class 

  Jadda, Zoubida; Parraud, Patrice (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  New results on quaternary (Z4 = f0; 1; 2; 3g-valued) cryptographic functions are presented. We de ne and characterize completely the Z4-balancedness and the Z4-nonlinearity according to the Hamming metric and the Lee metric. ...