Show simple item record

Security and Performance Testbed for Simulation of Proof-of-Stake Protocols

dc.contributor.advisorMalinka, Kamilen
dc.contributor.authorKotráš, Janen
dc.date.accessioned2020-08-31T11:59:46Z
dc.date.available2020-08-31T11:59:46Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKOTRÁŠ, J. Security and Performance Testbed for Simulation of Proof-of-Stake Protocols [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other129902cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195011
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá technologii blockchain se zaměřením na konsenzus protokoly, zvláště protokoly typu proof-of-stake. V této práci naleznete popis těchto protokolů následovaný popisem konsenzu v technologii blockchain. Prvotní kapitoly detailněji popisují a porovnávají jednotlivé proof-of-stake protokoly na základě teoretických znalostí. Druhá část práce se zaobírá návrhem a implementací testbedu, který je následně použitý pro praktické porovnání proof-of-stake protokolů. V závěrečné částí práce je diskutováno nad zjištěnými výsledky pozorováním testbedu a zjištěnými vlatnostmi protokolů. Na tomto základě práce ve svém konci naznačuje další směřování consesus protokolů, ba jejich případné zlepšení, a zvláště proof-of-stake typu protokolů.en
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with blockchain technology with focusing on the consensus protocols, especially on proof-of-stake protocols type. This thesis describes blockchain technology followed by description of consensus in this technology. First part precisely describes a comparison of specific proof-of-stake protocols based on the theoretical knowledge. Second part of thesis focuses on the design and the implementation of a testbed. The testbed is used for comparison of proof-of-stake protocols practically. In the last section of thesis, we discuss our observed properties of proof-of-stake protocols and on this basement we indicate some next ways of evolution and improvement in the consensus and proof-of-stake protocols.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBlockchainen
dc.subjectTestbeden
dc.subjectProof-of-worken
dc.subjectProof-of-stakeen
dc.subjectOuroborosen
dc.subjectAlgoranden
dc.subjectCasperen
dc.subjectOuroboros Praosen
dc.subjectTezosen
dc.subjectSimulatoren
dc.subjectNS-3en
dc.subjectC++en
dc.subjectBlockchaincs
dc.subjectTestbedcs
dc.subjectProof-of-workcs
dc.subjectProof-of-stakecs
dc.subjectOuroboroscs
dc.subjectAlgorandcs
dc.subjectCaspercs
dc.subjectOuroboros Praoscs
dc.subjectTezoscs
dc.subjectSimulatorcs
dc.subjectNS-3cs
dc.subjectC++cs
dc.titleSecurity and Performance Testbed for Simulation of Proof-of-Stake Protocolsen
dc.title.alternativeSecurity and Performance Testbed for Simulation of Proof-of-Stake Protocolscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-08-28cs
dcterms.modified2020-08-30-19:06:23cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid129902en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:16:50en
sync.item.modts2021.11.10 13:43:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeHellebrandt, Lukášen
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Proč jste pro simulace nepoužil nějaké výpočetně zdatnější prostředí, např. cloud? Co bylo implementováno v simulátoru NS-3? Jaká simulační data byla generována? Jaké bezpečnostní vlastnosti byly testovány?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record