Show simple item record

FTIR and NIR applications for soil analysis

dc.contributor.advisorDoležalová Weissmannová, Helenacs
dc.contributor.authorMešková, Michalacs
dc.date.accessioned2020-09-02T05:00:00Z
dc.date.available2020-09-02T05:00:00Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationMEŠKOVÁ, M. Aplikace FTIR a NIR pro analýzu půd [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.cs
dc.identifier.other123997cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195057
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na využití metod infračervené spektrometrie pro analýzu půdních vzorků. Cílem této práce bylo srovnání a analýza půd pomocí metod ATR (Attenuated Total Reflectance) a DRIFTS (Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spectroscopy) a vyhodnocení vhodnosti těchto metod pro analýzu půd. Výsledky ukázaly, že metoda ATR není dostatečně efektivní a k analýze půd byla použita metoda DRIFT, která se ukázala pro analýzu půdních vzorků být vhodnější.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on the use of infrared spectrometry methods for the analysis of soil samples. The aim of this work was to compare and analyze the soil using the ATR (Attenuated Total Reflectance) and DRIFTS (Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spectroscopy) methods and to evaluate the effectiveness of these methods for soil analysis. The results showed that the ATR method is not sufficiently effective and the DRIFT method was used for soil analysis, which proved to be more suitable for the analysis of soil samples.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpůdycs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectFTIRcs
dc.subjectNIRcs
dc.subjectsoilen
dc.subjectFTIRen
dc.subjectNIRen
dc.titleAplikace FTIR a NIR pro analýzu půdcs
dc.title.alternativeFTIR and NIR applications for soil analysisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-08-31cs
dcterms.modified2020-08-31-15:35:56cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid123997en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:05:29en
sync.item.modts2021.11.12 08:14:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKučerík, Jiřícs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (předseda) doc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka představila komisi nejvýznamnější výsledky svojí diplomové práce. Následovalo přečtení posudků vedoucí diplomové práce a oponenta a byla otevřena široká diskuze. Studentka odpovídala na připomínky a dotazy jen velmi povrchně, místy se sama ztrácela ve svých výsledcích a nedokázala je řádně vysvětlit. V tématu prokázala jen malou orientaci. Po delší diskuzi komise zhodnotila obhajobu diplomové práce. Otázky a připomínky z diskuze: doc. Kučerík: Proč a jak byla provedena korelace výsledků? Když srovnáte závislosti poměru celkového uhlíku a dusíku, jsou si půdy podobné? K jakým výsledkům jste chtěla dospět? Co bylo Vaším cílem? Můžete lépe popsat závislost na snímku 8? Chybí Vám popis os. Byly brány do závislosti intenzity nebo plochy píků? Který vlnočet byl pro Vás analyticky nejvýznamnejší? Proč jste použila shlukovou analýzu? prof. Chýlková: Jak jste získávala spektra a jak jste je vyhodnotila? Z jakých informací jste určovala celkový organický a celkový uhlík? Které jiné metody se běžně používají pro tato stanovení? doc. Krajčovič: Tato Vaše metoda je nová nebo je běžně používaná? Co jste se snažila prokázat ve své práci?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record