Show simple item record

Stavební stroje jako zdroj stavebního hluku

dc.contributor.authorKantová, Radkacs
dc.date.accessioned2020-09-02T11:54:57Z
dc.date.available2020-09-02T11:54:57Z
dc.date.issued2017-06-02cs
dc.identifier.citationProcedia Engineering. 2017, vol. 190, issue 1, p. 92-99.en
dc.identifier.isbn978-80-553-1488-4cs
dc.identifier.issn1877-7058cs
dc.identifier.other132237cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195067
dc.description.abstractThe contribution deals with issues concerning the modelling of the production area of a construction site from the aspect of the placement of construction machines, which are a source of noise for the protected area outside the site according to Government Regulation No. 272/2011 Coll. It covers the determination of a construction site noise prognosis for planned investments. It suggests reference procedures for the noise certification of construction sites with regard to surrounding terrain and developed areas, both reflective and non-reflective surrounding terrain and natural noise barriers. It defines inputs necessary for the verification of construction noise intensity during the construction preparation stage. It describes the options for modelling the noise burden at building sites, and the options for the placement of machinery within the manufacturing area based on knowledge regarding the noise level produced by machines and technological procedures. It justifies the necessity of assessing noise from construction machines during the optimization of construction site operations.en
dc.description.abstractPříspěvek pojednává o problematice modelování výrobního prostoru stavby z pohledu umísťování stavebních strojů jako zdroje hluku vnějšího chráněného prostoru dle NV 272/2011 Sb. Zabývá se stanovením prognózy staveništního hluku pro plánované investice. Nabízí referenční postupy pro osvědčení hlukové způsobilosti staveniště s ohledem na okolní terén a zástavbu, odrazivé, neodrazivé okolní terény a přirozené bariéry hluku. Definuje vstupy nutné k ověření hlukové náročnosti výstavby ve fázi přípravy staveb. Popisuje možnosti modelování hlukové zátěže na staveništích, možnosti umísťování mechanizace ve výrobním prostoru stavby za předpokladu znalosti hlukové náročnosti strojů a technologických postupů. Odůvodňuje nutnost posouzení hluku ze stavebních strojů v optimalizacích staveništního provozu.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent92-99cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherElseviercs
dc.relation.ispartofProcedia Engineeringcs
dc.relation.urihttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817324529cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectsource of construction noiseen
dc.subjectnoise propagationen
dc.subjectprotected outdoor areasen
dc.subjectmeasurement and evaluation of noiseen
dc.subjectzdroj hluku stavby
dc.subjectšíření hluku
dc.subjectchráněných venkovních prostor
dc.subjectměření a hodnocení hluku
dc.titleConstruction machines as a source of construction noiseen
dc.title.alternativeStavební stroje jako zdroj stavebního hlukucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
sync.item.dbidVAV-132237en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.09.02 13:54:56en
sync.item.modts2020.09.02 13:40:27en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume190cs
dc.identifier.doi10.1016/j.proeng.2017.05.312cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1877-7058/cs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International