Show simple item record

Utilization of magnetically treated fluidized bed ash from coal combustion in cement binders

dc.contributor.advisorNovotný, Radoslavcs
dc.contributor.authorHrbáčová, Markétacs
dc.date.accessioned2020-09-04T06:54:52Z
dc.date.available2020-09-04T06:54:52Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationHRBÁČOVÁ, M. Využití magneticky upraveného ložového popela z fluidního spalování uhlí v cementových pojivech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.cs
dc.identifier.other119214cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195132
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.titleVyužití magneticky upraveného ložového popela z fluidního spalování uhlí v cementových pojivechcs
dc.title.alternativeUtilization of magnetically treated fluidized bed ash from coal combustion in cement bindersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-09-03cs
dcterms.modified2020-09-03-11:24:16cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid119214en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:57:10en
sync.item.modts2021.11.12 22:19:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePalovčík, Jakubcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Lang, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka zahájila svoji prezentaci na téma Využití magneticky upraveného ložového popela z fluidního spalování uhlí v cementových pojivech představením motivace práce a použitých surovin. Po ukázce nejdůležitějších výsledků a jejich shrnutí následovaly odpovědi na otázky oponenta: 1) V kapitole 3.6 se zabýváte odezvou pojiva na působení magnetického pole, kde na cement ačkoliv obsahuje přibližně 3 % železa (jako Fe2O3) vnější magnetické pole téměř nepůsobí. Vysvětlete proč je železo obsažené v cementu na rozdíl od magnetického separátu téměř nemagnetické. 2) Naskýtá se otázka, zda by bylo možné opakovanou řízenou magnetickou separací magnetického separátu od sebe oddělit pouze částice pouze s vysokým obsahem kalcinovaného jílu. Pokud ano, bylo by takový materiál s potenciálně zvýšenou pucolánovou aktivitou možné použít v portlandských cementech směsných jako levná náhrada vysokopecní strusky, které začíná být nedostatek? 3) V práci se ukazuje, že magnetický separát je pravděpodobně pucolánově aktivní složkou. Stanovovala jste pucolánovou aktivitu tohoto materiálu? Jaké jsou možnosti (metody) stanovení pucolánové aktivity? Jakou pucolánovou aktivitu by tento materiál měl v porovnání s ostatními pucolánově aktivními materiály, jako jsou popílky, mikrosilika, vysokopecní struska a podobné? Po zodpovězení otázek oponenta se rozproudila diskuse týkající se magnetických vlastností železa. Na otázky studentka odpověděla jasně a správně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record