Show simple item record

Modular Active Crossover Network - Laboratory Tool

dc.contributor.advisorBalík, Miroslavcs
dc.contributor.authorHolínský, Jancs
dc.date.accessioned2020-09-04T06:55:28Z
dc.date.available2020-09-04T06:55:28Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationHOLÍNSKÝ, J. Modulární aktivní kmitočtové výhybky - laboratorní přípravek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other126070cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195173
dc.description.abstractObsahem práce je přiblížení problematiky návrhu aktivních kmitočtových výhybek a jejich realizace. Práce rozebírá jednotlivé typy obvodů používaných v aktivních kmitočtových výhybkách, zejména pak obvody použité pro zhotovení laboratorního přípravku. Následně řeší návrh desek plošných spojů (DPS) pro navržené obvody a zhotovení modulů pro laboratorní přípravek s ohledem na modulárnost a kompatibilitu všech částí. Tyto moduly jsou následně zhotoveny a je ověřená jejich funkce. V této práci je rozebráno finální zapojení i podoba navrhovaného laboratorního přípravku a tento přípravek posléze zrealizován. Návrh a měření charakteristik aktivních kmitočtových výhybek a kompenzačních obvodů jsou následně zpracovány ve formě laboratorních úloh.cs
dc.description.abstractThis thesis is about design of active frequency crossovers and their implementation. The work analyses particular types of circuits used in active frequency crossovers, especially circuits used for laboratory device. Then the work describes design of printed circuit boards (PCB) for the designed circuits and construction of modules for the laboratory device, when the compatibility and modularity is important for all active frequency crossovers arts. These modules are made and testing its functions. In this thesis is disassembled final proposal laboratory device and laboratory device is realized. The design and measurement of the characteristics of active frequency crossovers and correction circuits is processed in the form of a laboratory tasks.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectaktivní kmitočtová výhybkacs
dc.subjectfiltrycs
dc.subjectkorekční obvodycs
dc.subjectlaboratorní přípravekcs
dc.subjectnávrh přípravkucs
dc.subjectlaboratorní úlohacs
dc.subjectactive frequency crossoveren
dc.subjectfiltersen
dc.subjectcorrection circuitsen
dc.subjectlaboratory deviceen
dc.subjectproduct designen
dc.subjectlaboratory tasken
dc.titleModulární aktivní kmitočtové výhybky - laboratorní přípravekcs
dc.title.alternativeModular Active Crossover Network - Laboratory Toolen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-09-03cs
dcterms.modified2020-09-03-14:48:59cs
thesis.disciplineAudio inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126070en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.09.04 08:55:28en
sync.item.modts2020.09.04 08:14:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHanák, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (předseda) MgA. Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky k obhajobě: Dle obr. 27 máte pro relé reproduktoru samostatný usměrňovač a vyhlazovací kondenzátor. Proč jste to dělal takto složitě? Nebylo by možné využít jeden ze zdrojů pro ostatní obvody? Vysvětlete větu "hodnoty součástek tohoto obvodu byly získány pouze experimentálně pomocí simulace" ze strany 16. Jak jste "určil" kapacitu vyhlazovacích kondenzátorů 3 mF a 4,7 mF na straně 28 a 29? Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAudio inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record