Now showing items 1-2 of 2

  • Podlahové plochy a zastavěné plochy dle předpisů 

    Klika, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
    Příspěvek se zabývá způsobem výpočtu podlahových ploch staveb a zastavěných ploch staveb dle právních a technických předpisů, a to jak zákonů, vyhlášek a norem českých, tak pro srovnání i zahraničních.
  • Vztah nájemného a ceny pozemku podle jeho účelu užití pro Prahu, Brno a Olomouc 

    Kubíček, Josef (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
    Článek navazuje svými výsledky na článek publikovaný v časopise Soudní inženýrství „Vztah nájemného a ceny pozemku určeného z CMSP“, který se soustředil na určení vztahu nájemného a ceny pozemků určených z CMSP jak pro ...