Now showing items 1-2 of 2

  • Fyziologické hranice vnímání a rozpoznání rychlosti 

    Sedlák, Robert (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
    Článek pojednává o problematice rozpoznaní rychlosti přijíždějícího vozidla ke křižovatce z pohledu odbočujícího řidiče. V textu je vymezen základní fyziologický problém rozlišení změny polohy objektu v závislosti na ...
  • Podlahové plochy a zastavěné plochy dle předpisů 

    Klika, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
    Příspěvek se zabývá způsobem výpočtu podlahových ploch staveb a zastavěných ploch staveb dle právních a technických předpisů, a to jak zákonů, vyhlášek a norem českých, tak pro srovnání i zahraničních.