Now showing items 1-1 of 1

  • O smlouvě kupní pro znalce 

    Marek, Karel (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
    Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Za kupní ...