Now showing items 1-1 of 1

  • Podlahové plochy a zastavěné plochy dle předpisů 

    Klika, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
    Příspěvek se zabývá způsobem výpočtu podlahových ploch staveb a zastavěných ploch staveb dle právních a technických předpisů, a to jak zákonů, vyhlášek a norem českých, tak pro srovnání i zahraničních.