Show simple item record

Relationship rent and land price according to the purpose of use for Prague, Brno and Olomouc

dc.contributor.authorKubíček, Josef
dc.date.accessioned2020-10-14T12:37:30Z
dc.date.available2020-10-14T12:37:30Z
dc.date.issued2014-12cs
dc.identifier.citationSoudní inženýrství. 2014. vol. 25, č. 2-3, s. 174-185. ISSN 1211-443Xcs
dc.identifier.issn1211-443X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195226
dc.description.abstractČlánek navazuje svými výsledky na článek publikovaný v časopise Soudní inženýrství „Vztah nájemného a ceny pozemku určeného z CMSP“, který se soustředil na určení vztahu nájemného a ceny pozemků určených z CMSP jak pro jednotlivá města (Praha, Brno a Olomouc), tak pro celou Českou republiku v rozmezí let 2008–2013, a to celkem, bez zřetele ke způsobu využití pozemků. Následující článek se zaměřuje na závislost vztahu nájemného a ceny pozemků podle jejich účelu užívání.cs
dc.description.abstractArticle continues its results to an article published in the journal Forensic Engineering „Relationship rents and prices of land designated of price map of building land“, which focused on determining the relationship of rents and land prices of price map of building land intended both for individual cities (Prague, Brno and Olomouc) and the whole Czech Republic between 2008–2013, a total, regardless of the method of use of the lands. The following article focuses on the dependence of the rents and land prices for individual cities (Prague, Brno and Olomouc). The rent of land is obtained from internet servers. The price for such land parcels is being sought in the price maps of building lands for the aforementioned cities.en
dc.formattextcs
dc.format.extent174-185cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherAkademické nakladatelství CERMcs
dc.relation.ispartofSoudní inženýrstvícs
dc.rights© Akademické nakladatelství CERMcs
dc.subjectobčanské právocs
dc.subjectpodstatné náležitosti smlouvycs
dc.subjectuzavírání smlouvycs
dc.subjectkupní smlouvacs
dc.subjectnový občanský zákoníkcs
dc.subjectcivil lawen
dc.subjectessencial elements of contractsen
dc.subjectconclusion of contractsen
dc.subjectpurchase contracten
dc.subjectnew civil codeen
dc.titleVztah nájemného a ceny pozemku podle jeho účelu užití pro Prahu, Brno a Olomouccs
dc.title.alternativeRelationship rent and land price according to the purpose of use for Prague, Brno and Olomoucen
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.coverage.issue2-3cs
dc.coverage.volume25cs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverarticleen
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record