Show simple item record

Purchase Contract

dc.contributor.authorMarek, Karel
dc.date.accessioned2020-10-14T12:37:30Z
dc.date.available2020-10-14T12:37:30Z
dc.date.issued2014-12cs
dc.identifier.citationSoudní inženýrství. 2014. vol. 25, č. 2-3, s. 186-194. ISSN 1211-443Xcs
dc.identifier.issn1211-443X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195227
dc.description.abstractKupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Za kupní smlouvu se vždy považuje smlouva o dodání spotřebního zboží, které je nutné sestavit nebo vytvořit. Mají-li strany vůli uzavřít kupní smlouvu bez určení kupní ceny, platí za ujednanou kupní cena, za niž se týž nebo srovnatelný předmět v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek obvykle prodává.cs
dc.description.abstractThe purchase agreement with the buyer, the seller agrees to surrender to the thing that is the subject of the purchase, and allow him to acquire the right of ownership to it, and the buyer agrees to that thing takes over and pay the purchase price to the seller. Under the contract, the contract shall be deemed always to supply consumer goods to be manufactured or produced. If the parties have the will to conclude the purchase contract without the determination of the purchase price paid for the purchase price agreed upon, which is the same or a comparable course at the time of conclusion of the contract and under similar terms and conditions usually sells.en
dc.formattextcs
dc.format.extent186-194cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherAkademické nakladatelství CERMcs
dc.relation.ispartofSoudní inženýrstvícs
dc.rights© Akademické nakladatelství CERMcs
dc.subjectotevřený dopiscs
dc.subjectopen letteren
dc.titleO smlouvě kupní pro znalcecs
dc.title.alternativePurchase Contracten
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.coverage.issue2-3cs
dc.coverage.volume25cs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverarticleen
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record