Recent Submissions

 • Publikace Cholín 

  Krejčová, Kristýna
  Ve zkratce se snažím pomocí média komiksu představit unikátní místo spojené s mým dětstvím – Cholín – a nastínit jeho nezvyklou sociální strukturu. Tohoto cíle se pokouším dosáhnout jiným způsobem, než klasickým sběrem dat ...
 • Post psychedelický reliéf 

  Zdvořáček, Tomáš
  Cílem bakalářské práce bylo vytvořit sochařskou podobu řeckého Morfea. V řecké mytologii je Morfeus syn boha spánku Hypnose – je to bůh snů, zodpovědný za to, o čem a jak sníme. Morfea práce vykresluje jako “grafickou kartu ...
 • The Symbolism of Colors as a Speculative-Fiction 

  Špundová, Veronika
  Bakalářská práce je existenciální dystopickou výpovědí lidského aktéra. Je objektem, do kterého autorka – tvůrce – uživatel – aktér promítá svoje kritické vidění globalizovaného, a přece velmi lokálního světa zmítaného ...
 • Saint Bath 

  Kopúnková, Alexandra
  Bakalárska práca pracuje so subjektívnym zážitkom a jej obsahom je prirovnie kúpeľne ksvätyni zasvätenej vode. Na vodu tečúcu zkohútika nahliada ako na posledný surový živel (aj keď už vtakomto zotročenom stave) sktorým ...
 • SPANÍ VENKU 

  Bendák, Jan
  Práce se zabývá vlivy, působícími na člověka při pobytu ve venkovním prostředí a jejich dopady na náš denní rytmus. Blíže se zaměřuje na rituál spaní venku. Snaží se o přirozené pochopení zákonitostí přírody skrze vystavení ...
 • POHYB 

  Strach, Adam
  Bakalářská práce zkoumá dynamiku pohybu člověka v interakci se sportovním náčiním ve vztahu k radosti z pohybu. Součástí tvůrčího procesu je objevování vlastní motivace k pohybu. Nově nabyté poznatky využívá při experimentování ...
 • to world-build engulfed within the undulation - withdrawn yet prevalent 

  Prokop, Lukáš
  Práce se zabývá vývojem procesu tvorby fikčního světa podle předurčených schémat a pravidel, analýzou jeho vznikající interní topologie a následnou prezentací vytvořeného světa divákovi skrze instalaci inspirovanou ...
 • There's black and white, day and night, good and evil, yin and yang. It all just balances itself out. 

  Ilič, Risto
  Bakalářská práce s názvem “There’s Black and White, Day and Night, Good and Evil, Ying and Yang” navazuje na tříletou existenci kolektivu “Ugly Brno” a jeho tvorbu, která vychází ze stále aktuálního, místního fenoménu ...
 • Kýč ve výtvarném umění a jeho přítomnost v mé práci 

  Olšarová, Markéta
  Práce se zabývá kýčem, který se objevuje v osobním životě autorky, její tvorbě a v domácnostech jejich blízkých. Zkoumá podobu kýče a jeho přínos. Porovnává jeho odsuzovanou emoční dovednost s přínosem pro osobní potěšení. ...
 • Mitote - povyk, rámus, zmatek 

  Smolek, Adam
  Téma bakalářské práce je rozloženo do několika vzájemně propojených rovin. Jednou z rovin je zkoumání prezentace vizuálního a audiovizuálního umění v rámci veřejného prostoru. Další rovinou je tvorba mobilní malby a kresby ...
 • Ve vesmíru 

  Blatná, Hana
  Bakalářská práce je sérií čtrnácti kreseb vzniklých za výhradního použití grafitu. Kresby odrážejí subjektivní pohled na téma vesmíru, inspirovaný archaickými výklady o planetách a nebeských tělesech, konspiračními teoriemi, ...
 • Sterilní místo 

  Bražina, Jan
  Bakaláská práce se zabývá zkoumáním hranice mezi člověkem, nadpřirozenem a objektem. Výsledná prostorová instalace a video sledují vztah lidnského těla a jwho "nelidských doplňků".
 • V prach obráceno 

  Nedvědová, Adéla
  Bakalářská práce je uceleným konceptem, pracujícím s estetikou přírody a města. Sestává se z několika zásahů do městského meziprostoru, v místě bydliště autorky. Skrze turistické symboly a aktivity nabádá k novému pohledu ...
 • Hladina 

  Mrňová, Petra
  Studentka se ve své práci soustředí na objektivizaci osobního vnímání konkrétní konfliktní situace. Identifikuje si zraňující pocit, jenž jí silně utkvěl v paměti a neustále vyvolává otázky. S ignorováním nebo nevědomím, ...
 • Tudy a tam 

  Hašková, Tereza
  Tématem bakalářské práce je krajina v místě bydliště studentky. Konceptem bakalářské práce je především vnímání kulturní krajiny. Akcent je kladen na aktualizace prožitků za pomocí výtvarných intervencí se socializačním ...
 • A co teď? 

  Šťastná, Kateřina
  Tématem bakalářské práce je dotek. Práce staví na fascinaci dotekem, analyzuje, jak různé obsahy mohou být spojeny s gestem, které symbolizuje něco velmi jemného, letmého až prchavého, ale zároveň může vyvolat velmi ...
 • Figurace lesa 

  Jasparová, Lucie
  Bakalářská práce Figurace lesa je zasazena do lesa v okolí Horních Louček. Ve stromech, kmenech, vyvrácených kořenech a krajině hledám prvky připomínající lidské tělo. Tento proces je zaznamenán různými technikami. Celou ...
 • Krajina křehkých snů 

  Bártová, Nela
  Bakalářská práce je shrnutím několikaměsíčního studia materiálu skleněných trubiček v kombinaci s jinými materiály, médii či prostory. Instalace si klade za cíl diváka vtáhnout do sebe pomocí využití textové roviny. Křehkost, ...
 • Závadná plastika (Čas) 

  Blažek, Tomáš
  Bakalářská práce naráží na fenomén chybovosti v digitálních technologiích prostřednictvím trojrozměrného závadného objektu. Geometrická abstrakce chyby je tvořena z pozůstatků realisticky modelované postavy. Závada je ...
 • Zárodek a potenciál 

  Kachtíková, Michaela
  Téematem bakalářské práce je přítomnost, vnímání tělesnosti a samotné autorky v kontextu procesu vzniku díla. Práce také rozvíjí témata zrcadlení přítomného subjektivního vidění a fascinace materialitou, s cílem dosáhnout ...

View more