Now showing items 1-20 of 39

 • Publikace Cholín 

  Krejčová, Kristýna
  Ve zkratce se snažím pomocí média komiksu představit unikátní místo spojené s mým dětstvím – Cholín – a nastínit jeho nezvyklou sociální strukturu. Tohoto cíle se pokouším dosáhnout jiným způsobem, než klasickým sběrem dat ...
 • Linsident aneb Anatomie pozérství 

  Sližová, Eva
  Můj bakalářský projekt, Linsident, je dlouhodobý akt imaginace a sebereflexe zpracovávaných textem ve volném verši. V závěrečné fázi jsem oddělila literárních, mentální (terapeutické) a čistě osobní aspekty díla. Výsledkem ...
 • Cottagecore / Farmcore 

  Maruškevičová, Nela
  Bakalářská práce se věnuje reflexi současné romantizace přírody a venkovského života, jež se odráží v blíže zkoumané internetové subkultuře cottagecore. Zpracovává v ní obsažený eskapismus, tíhnutí k idyle a vytváření ...
 • Abstraktní kresba 

  Nováková, Bára
  Bakalářská práce se skládá z pěti velkoformátových kreseb uhlem na papíře. Ústředním motivem je proměna, její možnosti, podoby a způsoby. Na kresbách je viditelný neustálý pohyb a transformace, živá hmota, vládnoucí silou, ...
 • METAFYZICKÁ VYPRÁVĚNÍ 

  Dvořák, Vojtěch
  Práce s názvem „Metafyzická vyprávění“ se vztahuje k osobnímu vnímání a prožívání vnějšího světa i sebe samého, stejně jako k vnímání malby a obrazu. Pojem metafyzika si vypůjčuje z filozofie právě pro jeho tematizování ...
 • Mix & sync 

  Maleček, Erik
 • Post psychedelický reliéf 

  Zdvořáček, Tomáš
  Cílem bakalářské práce bylo vytvořit sochařskou podobu řeckého Morfea. V řecké mytologii je Morfeus syn boha spánku Hypnose – je to bůh snů, zodpovědný za to, o čem a jak sníme. Morfea práce vykresluje jako “grafickou kartu ...
 • Mitote - povyk, rámus, zmatek 

  Smolek, Adam
  Téma bakalářské práce je rozloženo do několika vzájemně propojených rovin. Jednou z rovin je zkoumání prezentace vizuálního a audiovizuálního umění v rámci veřejného prostoru. Další rovinou je tvorba mobilní malby a kresby ...
 • The Symbolism of Colors as a Speculative-Fiction 

  Špundová, Veronika
  Bakalářská práce je existenciální dystopickou výpovědí lidského aktéra. Je objektem, do kterého autorka – tvůrce – uživatel – aktér promítá svoje kritické vidění globalizovaného, a přece velmi lokálního světa zmítaného ...
 • There's black and white, day and night, good and evil, yin and yang. It all just balances itself out. 

  Ilič, Risto
  Bakalářská práce s názvem “There’s Black and White, Day and Night, Good and Evil, Ying and Yang” navazuje na tříletou existenci kolektivu “Ugly Brno” a jeho tvorbu, která vychází ze stále aktuálního, místního fenoménu ...
 • Saint Bath 

  Kopúnková, Alexandra
  Bakalárska práca pracuje so subjektívnym zážitkom a jej obsahom je prirovnie kúpeľne ksvätyni zasvätenej vode. Na vodu tečúcu zkohútika nahliada ako na posledný surový živel (aj keď už vtakomto zotročenom stave) sktorým ...
 • Kýč ve výtvarném umění a jeho přítomnost v mé práci 

  Olšarová, Markéta
  Práce se zabývá kýčem, který se objevuje v osobním životě autorky, její tvorbě a v domácnostech jejich blízkých. Zkoumá podobu kýče a jeho přínos. Porovnává jeho odsuzovanou emoční dovednost s přínosem pro osobní potěšení. ...
 • SPANÍ VENKU 

  Bendák, Jan
  Práce se zabývá vlivy, působícími na člověka při pobytu ve venkovním prostředí a jejich dopady na náš denní rytmus. Blíže se zaměřuje na rituál spaní venku. Snaží se o přirozené pochopení zákonitostí přírody skrze vystavení ...
 • POHYB 

  Strach, Adam
  Bakalářská práce zkoumá dynamiku pohybu člověka v interakci se sportovním náčiním ve vztahu k radosti z pohybu. Součástí tvůrčího procesu je objevování vlastní motivace k pohybu. Nově nabyté poznatky využívá při experimentování ...
 • to world-build engulfed within the undulation - withdrawn yet prevalent 

  Prokop, Lukáš
  Práce se zabývá vývojem procesu tvorby fikčního světa podle předurčených schémat a pravidel, analýzou jeho vznikající interní topologie a následnou prezentací vytvořeného světa divákovi skrze instalaci inspirovanou ...
 • NEWkus - Sára a Bára 

  Wollasch, Sara
  Bakalářská práce prezentuje sérií akcí uměleckého dua NEWkus. Umělecké duo NEWkus pojednává o transformaci vztahů a celkové definici konceptu těla NEWkusu. Vyrovnává se s izolací způsobenou korovavirovou pandemií i s apatií ...
 • Silver Lining 

  Ručka, Svatopluk
  Silver Lining vzniká na základě interdisciplinárního zkoumání dvou oborů designu — módního a grafického. Na tyto dvě disciplíny je nahlíženo z praktického hlediska, v němž jsou zkoumány postupy práce obou designerských ...
 • Umělecké vlivy a zprávařství Vzájemné působení a ovlivňování mezi uměleckou tvorbou a zpravodajskými formáty 

  Zandálková, Marie
  Bakalářská práce se zabyvá vyrobou „intuitivního“ zpravodajského formátu, jehož forma reaguje na všeobecné zahlcení a záplavu informacemi, kterému jsou recipienti zpravodajství vystaveni. Proces tvorby spočíval v recyklaci ...
 • Talia 

  Drevenáková, Natália
  Bakalárska práca sa zaoberá stúpajúcim trendom v ľanovej produkcii. Ľan, jeho spracovanie a vlastnosti vníma ako zrkadlo doby, kedy sú témy ako klimatická kríza, fast fashion či nadprodukcia stredobodom pozornosti. Spoločnosť ...
 • Sborník: Až já budu velká 

  Fiedlerová, Anna
  Praktická část bakalářské práce spočívá v realizaci série maleb, kreseb a fotografií reflektujících téma odchodu z domova a hledání nového. Dále se nad celým autobiografickým příběhem vznáší lidová píseň „Až já budu velká“. ...