Now showing items 1-20 of 38

 • Linsident aneb Anatomie pozérství 

  Sližová, Eva
  Můj bakalářský projekt, Linsident, je dlouhodobý akt imaginace a sebereflexe zpracovávaných textem ve volném verši. V závěrečné fázi jsem oddělila literárních, mentální (terapeutické) a čistě osobní aspekty díla. Výsledkem ...
 • Mix & sync 

  Maleček, Erik
 • Silver Lining 

  Ručka, Svatopluk
  Silver Lining vzniká na základě interdisciplinárního zkoumání dvou oborů designu — módního a grafického. Na tyto dvě disciplíny je nahlíženo z praktického hlediska, v němž jsou zkoumány postupy práce obou designerských ...
 • Service Development 

  Suchý, Jan
  Bakalářská práce přibližuje vývoj digitálních produktů / služby v rámci dlouhodobého kolabo- rativního projektu, reagujícího na současné procesy a nástroje používané při tvorbě vizuálních výstupů (grafické a textové editory, ...
 • Mlha 

  Volkova, Zoya
  Projekt „Mlha” představuje vizuální vyprávění na pomezí 2D digitální hry a interaktivní animace. Virtuální prostor se zde tematicky pohybuje mezi klíčovými slovy jako je sen, spánek, limbo, fáze smutku, fáze umírání. ...
 • Prsteny 

  Cendelínová, Kateřina
  Projekt s názvem „Prsteny“ je jednoduchá karetní hra, která je určena pro dva hráče. Námět a obsah hry se tematicky týká prstenů, kterým se dlouhodobě věnuji (také na materiální úrovni výroby šperků). Karetní hru si můžou ...
 • Skládanka 

  Fasorová, Aneta
  Projekt Skládanka se zabývá návrhem a realizací prototypu víceúčelového oblečení a doplňků, vyrobeného z recyklovaných textilií. Jednotlivé části skládačky je možné kombinovat nebo skládat dle přiloženého manuálu do konkrétní ...
 • Dějiny hudby 

  Janeba, Jakub
  V knize Dějiny hudby se jednoduchým, uceleným způsobem čtenář dozví o hudbě skrz všechny epochy lidstva (od pravěku až po současnost). Kniha je ilustrovaná, aby bavila jak malé, tak i velké čtenáře, kteří ocení kvalitu ...
 • Ke svítání našlapuji tiše 

  Košťáková, Judita
  Bakalářská práce se zabývá témate svítání. Jedná se o specifický, časově omezený úsek dne. Je to cosi na hraně – napětí mezi koncem a začátkem, tmou a světlem, tichem a hlukem. Čas jako by se zastavil a zároveň stále plyne ...
 • paper.dropbox.com/doc/Rethinking-Rethinking-Maps--BAOXySgVBU~pOeli7wIUnCo~Ag-X3LtGE1DXor1EjqbYNsvj 

  Škobrtal, Petr
  Kniha Rethinking Maps shrnuje poznatky výzkumníků, podle nichž je mapa — její struktura a formální vzhled plný symbolů, kategorií a vysvětlivek opírajících se o obor kartografie — uměle vytvářený sociální konstrukt. Způsob, ...
 • Závadná plastika (Čas) 

  Blažek, Tomáš
  Bakalářská práce naráží na fenomén chybovosti v digitálních technologiích prostřednictvím trojrozměrného závadného objektu. Geometrická abstrakce chyby je tvořena z pozůstatků realisticky modelované postavy. Závada je ...
 • Krajina křehkých snů 

  Bártová, Nela
  Bakalářská práce je shrnutím několikaměsíčního studia materiálu skleněných trubiček v kombinaci s jinými materiály, médii či prostory. Instalace si klade za cíl diváka vtáhnout do sebe pomocí využití textové roviny. Křehkost, ...
 • Figurace lesa 

  Jasparová, Lucie
  Bakalářská práce Figurace lesa je zasazena do lesa v okolí Horních Louček. Ve stromech, kmenech, vyvrácených kořenech a krajině hledám prvky připomínající lidské tělo. Tento proces je zaznamenán různými technikami. Celou ...
 • V prach obráceno 

  Nedvědová, Adéla
  Bakalářská práce je uceleným konceptem, pracujícím s estetikou přírody a města. Sestává se z několika zásahů do městského meziprostoru, v místě bydliště autorky. Skrze turistické symboly a aktivity nabádá k novému pohledu ...
 • A co teď? 

  Šťastná, Kateřina
  Tématem bakalářské práce je dotek. Práce staví na fascinaci dotekem, analyzuje, jak různé obsahy mohou být spojeny s gestem, které symbolizuje něco velmi jemného, letmého až prchavého, ale zároveň může vyvolat velmi ...
 • Tudy a tam 

  Hašková, Tereza
  Tématem bakalářské práce je krajina v místě bydliště studentky. Konceptem bakalářské práce je především vnímání kulturní krajiny. Akcent je kladen na aktualizace prožitků za pomocí výtvarných intervencí se socializačním ...
 • Sterilní místo 

  Bražina, Jan
  Bakaláská práce se zabývá zkoumáním hranice mezi člověkem, nadpřirozenem a objektem. Výsledná prostorová instalace a video sledují vztah lidnského těla a jwho "nelidských doplňků".
 • Ve vesmíru 

  Blatná, Hana
  Bakalářská práce je sérií čtrnácti kreseb vzniklých za výhradního použití grafitu. Kresby odrážejí subjektivní pohled na téma vesmíru, inspirovaný archaickými výklady o planetách a nebeských tělesech, konspiračními teoriemi, ...
 • Hladina 

  Mrňová, Petra
  Studentka se ve své práci soustředí na objektivizaci osobního vnímání konkrétní konfliktní situace. Identifikuje si zraňující pocit, jenž jí silně utkvěl v paměti a neustále vyvolává otázky. S ignorováním nebo nevědomím, ...
 • NEWkus - Sára a Bára 

  Wollasch, Sara
  Bakalářská práce prezentuje sérií akcí uměleckého dua NEWkus. Umělecké duo NEWkus pojednává o transformaci vztahů a celkové definici konceptu těla NEWkusu. Vyrovnává se s izolací způsobenou korovavirovou pandemií i s apatií ...