Now showing items 1-20 of 39

 • A co teď? 

  Šťastná, Kateřina
  Tématem bakalářské práce je dotek. Práce staví na fascinaci dotekem, analyzuje, jak různé obsahy mohou být spojeny s gestem, které symbolizuje něco velmi jemného, letmého až prchavého, ale zároveň může vyvolat velmi ...
 • Abstraktní kresba 

  Nováková, Bára
  Bakalářská práce se skládá z pěti velkoformátových kreseb uhlem na papíře. Ústředním motivem je proměna, její možnosti, podoby a způsoby. Na kresbách je viditelný neustálý pohyb a transformace, živá hmota, vládnoucí silou, ...
 • Bezpečná místa 

  Šavarová, Veronika
  Tématem této bakalářské práce je především vztah člověka k prostoru, jež je protkán jistým druhem nostalgie a potřebou vracení se do období autorčina raného dětství. Práce se identifikuje s množstvím přístupů několika ...
 • Cottagecore / Farmcore 

  Maruškevičová, Nela
  Bakalářská práce se věnuje reflexi současné romantizace přírody a venkovského života, jež se odráží v blíže zkoumané internetové subkultuře cottagecore. Zpracovává v ní obsažený eskapismus, tíhnutí k idyle a vytváření ...
 • Design a vývoj plug-in nástrojů 

  Bařák, Šimon
  Plug-in je software, který nepracuje samostatně, ale jako doplňkový modul jiné aplikace a rozšiřuje tak její funkčnost. Obvykle využívá připraveného rozhraní aplikace zvaného API. Množství programů nabízí programátorům ...
 • Dějiny hudby 

  Janeba, Jakub
  V knize Dějiny hudby se jednoduchým, uceleným způsobem čtenář dozví o hudbě skrz všechny epochy lidstva (od pravěku až po současnost). Kniha je ilustrovaná, aby bavila jak malé, tak i velké čtenáře, kteří ocení kvalitu ...
 • Figurace lesa 

  Jasparová, Lucie
  Bakalářská práce Figurace lesa je zasazena do lesa v okolí Horních Louček. Ve stromech, kmenech, vyvrácených kořenech a krajině hledám prvky připomínající lidské tělo. Tento proces je zaznamenán různými technikami. Celou ...
 • Hladina 

  Mrňová, Petra
  Studentka se ve své práci soustředí na objektivizaci osobního vnímání konkrétní konfliktní situace. Identifikuje si zraňující pocit, jenž jí silně utkvěl v paměti a neustále vyvolává otázky. S ignorováním nebo nevědomím, ...
 • Ke svítání našlapuji tiše 

  Košťáková, Judita
  Bakalářská práce se zabývá témate svítání. Jedná se o specifický, časově omezený úsek dne. Je to cosi na hraně – napětí mezi koncem a začátkem, tmou a světlem, tichem a hlukem. Čas jako by se zastavil a zároveň stále plyne ...
 • Krajina křehkých snů 

  Bártová, Nela
  Bakalářská práce je shrnutím několikaměsíčního studia materiálu skleněných trubiček v kombinaci s jinými materiály, médii či prostory. Instalace si klade za cíl diváka vtáhnout do sebe pomocí využití textové roviny. Křehkost, ...
 • Kýč ve výtvarném umění a jeho přítomnost v mé práci 

  Olšarová, Markéta
  Práce se zabývá kýčem, který se objevuje v osobním životě autorky, její tvorbě a v domácnostech jejich blízkých. Zkoumá podobu kýče a jeho přínos. Porovnává jeho odsuzovanou emoční dovednost s přínosem pro osobní potěšení. ...
 • Linsident aneb Anatomie pozérství 

  Sližová, Eva
  Můj bakalářský projekt, Linsident, je dlouhodobý akt imaginace a sebereflexe zpracovávaných textem ve volném verši. V závěrečné fázi jsem oddělila literárních, mentální (terapeutické) a čistě osobní aspekty díla. Výsledkem ...
 • METAFYZICKÁ VYPRÁVĚNÍ 

  Dvořák, Vojtěch
  Práce s názvem „Metafyzická vyprávění“ se vztahuje k osobnímu vnímání a prožívání vnějšího světa i sebe samého, stejně jako k vnímání malby a obrazu. Pojem metafyzika si vypůjčuje z filozofie právě pro jeho tematizování ...
 • Mitote - povyk, rámus, zmatek 

  Smolek, Adam
  Téma bakalářské práce je rozloženo do několika vzájemně propojených rovin. Jednou z rovin je zkoumání prezentace vizuálního a audiovizuálního umění v rámci veřejného prostoru. Další rovinou je tvorba mobilní malby a kresby ...
 • Mix & sync 

  Maleček, Erik
 • Mlha 

  Volkova, Zoya
  Projekt „Mlha” představuje vizuální vyprávění na pomezí 2D digitální hry a interaktivní animace. Virtuální prostor se zde tematicky pohybuje mezi klíčovými slovy jako je sen, spánek, limbo, fáze smutku, fáze umírání. ...
 • NEWkus - Sára a Bára 

  Wollasch, Sara
  Bakalářská práce prezentuje sérií akcí uměleckého dua NEWkus. Umělecké duo NEWkus pojednává o transformaci vztahů a celkové definici konceptu těla NEWkusu. Vyrovnává se s izolací způsobenou korovavirovou pandemií i s apatií ...
 • paper.dropbox.com/doc/Rethinking-Rethinking-Maps--BAOXySgVBU~pOeli7wIUnCo~Ag-X3LtGE1DXor1EjqbYNsvj 

  Škobrtal, Petr
  Kniha Rethinking Maps shrnuje poznatky výzkumníků, podle nichž je mapa — její struktura a formální vzhled plný symbolů, kategorií a vysvětlivek opírajících se o obor kartografie — uměle vytvářený sociální konstrukt. Způsob, ...
 • POHYB 

  Strach, Adam
  Bakalářská práce zkoumá dynamiku pohybu člověka v interakci se sportovním náčiním ve vztahu k radosti z pohybu. Součástí tvůrčího procesu je objevování vlastní motivace k pohybu. Nově nabyté poznatky využívá při experimentování ...
 • Post psychedelický reliéf 

  Zdvořáček, Tomáš
  Cílem bakalářské práce bylo vytvořit sochařskou podobu řeckého Morfea. V řecké mytologii je Morfeus syn boha spánku Hypnose – je to bůh snů, zodpovědný za to, o čem a jak sníme. Morfea práce vykresluje jako “grafickou kartu ...