Show simple item record

Influence of increased carbon dioxide concentration on grain protein composition in early and late wheat variety

dc.contributor.advisorHrstka, Miroslavcs
dc.contributor.authorSmrčková, Kamilacs
dc.date.accessioned2020-10-29T10:06:03Z
dc.date.available2020-10-29T10:06:03Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSMRČKOVÁ, K. Vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého na obsah a složení proteinů pšeničného zrna u rané a pozdní odrůdy pšenice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.cs
dc.identifier.other122871cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195288
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vlivem zvýšené koncentrace CO2 (700 ppm) na obsah a složení proteinů pšeničného zrna u rané (Avenue) a pozdní (Tobak) odrůdy pšenice. Pro stanovení proteinů v pšeničném zrnu byly použity tři metody: stanovení obsahu hrubé bílkoviny dle Kjeldahla, stanovení mokrého lepku, a gravimetrické stanovení obsahu gliadinů a gluteninů po extrakci. Byla zjištěna odlišná reakce odrůd na zvýšenou koncentraci CO2. Raná odrůda Avenue byla mnohem více citlivá na vliv zvýšené koncentrace CO2. Obsah gliadinů se snížil, kdežto obsah gluteninů se při zvýšené koncentraci CO2 zvýšil. Obsah hrubé bílkoviny se zvýšil při zvýšené koncentraci CO2, ale ne vlivem dusíkatého hnojení. Obsah hrubé bílkoviny koreloval v naší práci s obsahem mokrého lepku.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the effect of increased CO2 concentration (700 ppm) on the content and composition of wheat grain proteins in early (Avenue) and late (Tobak) wheat varieties. Three methods were used to determine the proteins in wheat grain: the Kjeldahl determination of crude protein content, the determination of wet gluten, and finally the gravimetric determination of gliadins and glutenins after extraction. A different response of the varieties to the increased CO2 concentration was found. The early Avenue variety was much more sensitive to the effects of increased CO2 concentrations. The gliadin content decreased, while the glutenin content increased with increasing CO2 concentration. The total gluten protein content increased in elevated CO2 concentration, independently of nitrogen fertilization. Its content correlates in our work with the content of wet gluten.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPšenice ozimács
dc.subjectglutencs
dc.subjectgliadinycs
dc.subjectgluteninycs
dc.subjectzvýšená koncentrace CO2cs
dc.subjectkvalita zrnacs
dc.subjectpekařská kvalita.cs
dc.subjectWinter wheaten
dc.subjectglutenen
dc.subjectgliadinsen
dc.subjectgluteninsen
dc.subjectelevated CO2 concentrationen
dc.subjectcorn qualityen
dc.subjectbaking quality.en
dc.titleVliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého na obsah a složení proteinů pšeničného zrna u rané a pozdní odrůdy pšenicecs
dc.title.alternativeInfluence of increased carbon dioxide concentration on grain protein composition in early and late wheat varietyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-09-09cs
dcterms.modified2020-09-09-17:59:18cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid122871en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.10.29 11:06:02en
sync.item.modts2020.09.10 08:12:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVítová, Evacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. Márová: Jak environmentální vliv, tedy vliv CO2, ovlivňuje složení mouky a tedy i možné technologické zpracování? Jaký vliv má skleníkový efekt na kvalitu obilovin? doc. Diviš: Pozor na správné použití pojmů analýza a stanovení. Můžete blíže vysvětlit využité pojmy: rozběhlý lepek, suchý, vyklenutý lepek atd. doc. Obruča: Můžete vysvětlit, jak se v průběhu technologického zpracování mouky mění zastoupení gliadinu a gluteninu? Jaký má vliv profil těchto složek na technologické doc. Kovalčík: V práci jste stanovovala i koncentraci CO2? Jaký vliv mělo na profil bílkovin hnojení? Studentka zodpověděla všechny dotazy členů komise, které byly v průběhu diskuze na dané téma vzneseny. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce. Studentka prokázala výbornou orientaci v dané problematice i schopnost samostatné prezentace získaných výsledků.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record