Show simple item record

Vertical Farm

dc.contributor.advisorVítek, Jiřícs
dc.contributor.authorHurník, Václavcs
dc.date.accessioned2020-10-29T10:06:53Z
dc.date.available2020-10-29T10:06:53Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationHURNÍK, V. Vertikální farma [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .cs
dc.identifier.other125542cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195414
dc.description.abstractVertikální farmy, vertikála, slovo popisující podstatu významu tohoto druhu pěstování. Proč tedy stavíme vertikální farmy do oplechových hal a využíváme pouze potenciál regálů kladených nad sebe? Využijme potenciálu této technologie a velké adaptability rostlin k novému prostředí a vytvořme nový zdroj potravy fungující lokálně a v nepřetržitém provozu. Nejen, že by to přineslo výhodu dostupnosti potravin místních i cizokrajných nezávisle na ročních obdobích nebo měnícím se podnebí, ale změny které by to vyvolalo v ekonomické svéře, by měly velký dopad na redukci mezikontinentální a vnitrokontinentální dopravu. Tím by došlo ke snížení uhlíkových emisí a zmenšení zemědělských ploch, které by mohly nahradit lesy, prospěnější životnímu prostředí.cs
dc.description.abstractVertical farms, vertical, a word describing the essence of the meaning of this type of cultivation. So why are we building vertical farms in sheet metal halls and using only the potential of racks stacked on top of each other? Let's use the potential of this technology and the great adaptability of plants to the new environment and create a new food source operating locally and in continuous operation. Not only would this benefit from the availability of local and foreign food regardless of the season or the changing climate, but the changes it would bring to the economic gap would have a major impact on reducing intercontinental and intracontinental traffic. This would reduce carbon emissions and reduce agricultural areas that could replace forests that are more environmentally friendly.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVertikální farmacs
dc.subjectdigitální architekturacs
dc.subjectnové udrbání strategiecs
dc.subjectVertical farmen
dc.subjectdigital architectureen
dc.subjectnew urban formsen
dc.titleVertikální farmacs
dc.title.alternativeVertical Farmen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2020-06-29-15:59:28cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav experimentální tvorbycs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid125542en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.10.29 11:06:53en
sync.item.modts2020.09.15 08:13:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeMačuda, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeProf. Dr. Henri Hubertus Achten (předseda) doc. Ing. arch. Miloš Florian, Ph.D. (člen) Ing. arch. Mag.arch. Saman Saffarian (člen) Ing. arch. et Ing. Rudolf Müller (člen) Ing. arch. et Ing. Jan Vrbka (člen)cs
but.defenceStudent ve své práci popsal, z čeho vycházel ve své diplomové práci a ukázal svůj projekt „Vertikální farma“. Byla zodpovězena otázka posudku, dále student reagoval na dotazy a poznámky poroty. Architekt Saffarian vyzdvihuje systematičnost práce, klade otázku k modularitě projektu a jeho konkrétním detailům. Student dostatečně vysvětlil řešení provozu objektu a funkce farmy a objasnil generování struktury výsledné podoby objektu.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record