Show simple item record

Repairs of high-strength steels using Cold Spray technology

dc.contributor.advisorŘehořek, Lukášcs
dc.contributor.authorKrvač, Matějcs
dc.date.accessioned2020-10-29T10:07:42Z
dc.date.available2020-10-29T10:07:42Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKRVAČ, M. Opravy vysokopevnostních ocelí pomocí technologie studené kinetizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other129559cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195518
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá možností opravy vysokopevnostních ocelí pomocí metody studene kineze. Teoretická část je zaměřena na metodu coldspray, přeměny austenitu, bainitickým ocelím a zkouškám kontaktní únavy Rmat. V experimentální části se hodnotí tvrdost, struktura dodaného substrátu. Hodností se tvrdost, adheze a pórovitost zkušebních nástřiků. Dále jsou vyhodnoceny zkoušky na kontaktní únavu. Závěrem jsou shrnuty výsledky experimentů a navržena opatření pro zlepšení adheze, či dalšího pokračování v této problematice.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis takes into account the possibility of repairing high-strength steels using coldspray method. The theoretical part is focused on the coldspray method, austenite transformation, bainitic steels and Rmat contact fatigue tests. In the experimental part evaluate the hardness, the structure of the supplied substrate. The hardness, adhesion and porosity of the test sprays are ranked. Furthermore, tests for contact fatigue are evaluated. Finally, the results of the experiments are summarized and measures are proposed to improve adhesion, or to continue this issue.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectColdspraycs
dc.subjectbainitcs
dc.subjectkontaktní únavacs
dc.subjectdepozicecs
dc.subjectocelics
dc.subjectadhezecs
dc.subjectColdsprayen
dc.subjectbainiteen
dc.subjectcontact fatiqueen
dc.subjectdepositionen
dc.subjectsteelen
dc.subjectadhesionen
dc.titleOpravy vysokopevnostních ocelí pomocí technologie studené kinetizacecs
dc.title.alternativeRepairs of high-strength steels using Cold Spray technologyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-10-01cs
dcterms.modified2020-10-01-16:51:42cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid129559en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.10.29 11:07:42en
sync.item.modts2020.10.02 08:13:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeForet, Rudolfcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Karel Maca, Dr. (předseda) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (člen)cs
but.defence1) Vlastní obhajoba diplomové práce 2) Posudek vedoucího diplomové práce 3) Posudek oponenta diplomové práce 4) Odpovědi na dotazy oponenta 5) Proč Vám na substrátu bainitické oceli nedržela ocel 304L při výrobě metodou Colds spray? Odpověděl ke spokojenosti tazatele. 6) Co rozumíte ocelí s označení H13? Odpověděl ke spokojenosti tazatele. 7) Jak jste upravovali povrch substrátu před výrobou nástřiku? Odpověděl ke spokojenosti tazatele. 8) Jak byste přepočítal molární a hmotností procenta? Odpověděl ke spokojenosti tazatele. 9) Vysvětlete metodu Cold spray. Odpověděl ke spokojenosti tazatele. 10) Vysvětlete postup mletí prášku. Odpověděl ke spokojenosti tazatele. 11) Vysvětlete kde byste v praxi využil metodu Cold spray? Odpověděl ke spokojenosti tazatele.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record