Show simple item record

Monitoring of dynamic systems with piezoelectric sensors

dc.contributor.advisorKšica, Filipcs
dc.contributor.authorSvoboda, Lukášcs
dc.date.accessioned2020-10-29T10:07:44Z
dc.date.available2020-10-29T10:07:44Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSVOBODA, L. Monitorování dynamických soustav s využitím piezoelektrických senzorů vibrací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other129684cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195533
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá lokalizací a výpočtem zatížení dynamických soustav pomocí piezoelektrických senzorů. Nalezení metod pro lokalizaci a výpočet zatížení na jednoduché soustavě nebo modelu je zásadní pro jejich využití při monitorování strukturálního stavu složitějších soustav. V první části práce je popsán piezoelektrický senzor a jeho aplikace v leteckém, stavebním, automobilovém průmyslu a vlakové dopravě. V této části jsou uvedeny metody založené na šíření vln nebo různé modifikace metod neuronových sítí vedoucích k identifikaci zatížení. K identifikaci zatížení se také využívá časově reverzní metoda, metoda založená na dekonvoluci signálu a metoda založená na poměru amplitud výstupního napětí piezoelektrického senzoru. V další části práce jsou metody popsány, je uvedeno vhodné umístění senzorů a jejich počet v rámci technické soustavy podle použité metody. Následně jsou metody ověřeny na jednoduché experimentální soustavě a vzájemně porovnány. Dále byl vytvořen model piezoelektrického senzoru, pomocí kterého je možné přepočítat přetvoření na výstupní napětí piezoelektrického senzoru. K ověření metod na technické soustavě byla vybrána problematika přejezdu vagonu části koleje. Aplikací těchto metod byla zjištěna rychlost vagonu a jeho zatížení.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to describe localization and calculation load identification of dynamic systems using piezoelectric sensors. Finding methods, which would allow us to evaluate loads on simple systems is the key to their application in the structural health monitoring of more complex systems. A theory necessary for understanding and application in aerospace, civil engineering, automobile industry, and train traffic of presented methods is given in the first part of the thesis. In these applications, the methods of wave propagation and different types of neural network methods are used to evaluate load identification. It is possible to evaluate loads by using a time reverse method, a method based on signal deconvolution, and a method based on a voltage amplitude ratio of the piezoelectric sensor. In the next part, the methods are described, the suitable place for gluing of a sensor, and the number of sensors for using method is given. These methods were verified and compared to a simple experimental system. In the following part, the model of the piezoelectric sensor is presented. It is possible to use the model for calculating voltage output from the strain. For methods verification, the problem of train passage in a specific place of the railway is chosen. The speed of the train and its load on the railway was calculated by using these methods.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPiezoelektrický senzorcs
dc.subjectaplikace piezoelektrického senzorucs
dc.subjectidentifikace zatížení dynamických systémůcs
dc.subjectčasově reverzní metodacs
dc.subjectmetoda založená na dekonvoluci signálucs
dc.subjectmetoda založená na šíření vlncs
dc.subjectmetoda poměru amplitud výstupního napětí piezoelektrického senzorucs
dc.subjectmodel piezoelektrického senzorucs
dc.subjectproblematika přejezdu vagonu části kolejnicecs
dc.subjectPiezoelectric sensoren
dc.subjectapplications of piezoelectric sensoren
dc.subjectdynamic systems load identificationen
dc.subjecttime reverse methoden
dc.subjectmethod based on signal deconvolutionen
dc.subjectmethod based on a voltage amplitude ratio of the piezoelectric sensoren
dc.subjectmodel of piezoelectric sensoren
dc.subjectthe problem of train passage in a specific place of the railwayen
dc.titleMonitorování dynamických soustav s využitím piezoelektrických senzorů vibracícs
dc.title.alternativeMonitoring of dynamic systems with piezoelectric sensorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-10-02cs
dcterms.modified2020-10-05-13:45:00cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid129684en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.10.29 11:07:44en
sync.item.modts2020.10.06 08:13:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHadaš, Zdeněkcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent ve vymezeném čase prezentoval svoji závěrečnou práci. Poté byly předneseny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Následně byly pokládány další otázky vztahující se k diplomové práci: Může mít šum sinusový signál? Má takový šum nějakou náhodnou složku? Jak vznikl prezentovaný napěťový signál? Co je to histogram? Je prezentovaný histogram vykreslen vhodně? Co je v něm uváděná náročnost? Jak se kvantifikuje? Můžete vysvětlit hypotézu časové invariance a reciprocitu rovnice elastodynamické vlny? Která složka přetvoření byla měřena? Po zodpovězení všech dotazů bylo vystoupení hodnoceno jako dostatečné.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record