Show simple item record

Production of splined sleeve

dc.contributor.advisorCísařová, Michaelacs
dc.contributor.authorVališ, Ondřejcs
dc.date.accessioned2020-10-29T10:07:44Z
dc.date.available2020-10-29T10:07:44Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationVALIŠ, O. Výroba drážkového náboje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other129721cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195535
dc.description.abstractDiplomová práce předkládá návrh technologie výroby drážkového náboje využívaného v automobilovém průmyslu v sestavě kloubového hřídele. Dílec je zhotoven z konstrukční oceli ČSN 11 523 objemovým tvářením za studena v roční výrobní sérii 20 000 kusů. Výrobní postup byl navržen na čtyři tvářecí operace, mezi něž je zařazeno rekrystalizační žíhání po druhé operaci pro obnovení plasticity před dalším tvářením. Pro tyto výrobní operace byly provedeny technologické a kontrolní výpočty. Postup byl navržen pro uskutečnění jednotlivých operací na konvenčních jednooperačních lisech dostupných v rámci strojního parku závodu. Pro všechny operace byly navrženy funkční nástroje a nástrojové sestavy. Na závěr práce bylo provedeno technicko-ekonomické zhodnocení návrhu výroby, z něhož vyplývá, že konečná cena celkových výrobních nákladů na výrobu jednoho kusu je 131,- Kč a k bodu zvratu, při kterém nastane zlom a série začne generovat zisk, dojde při výrobě 9 393 kusů.cs
dc.description.abstractThe master’s thesis submits a technological project of production of splined sleeve used in automotive as a component of propeller shaft. The part is made of steel ČSN 11 523 by bulk forming technology in an annual production series of 20 000 pieces. Production process was designed in four operations, after the second operation there was recrystallization annealing included for regeneration of plasticity before following extrusion. There were made technological calculations for these production operations. Operations were projected to be done by common one-operation press machines available in local manufacturing facility. For all the operations were designed functional tools and tools setups. In conclusion, there was performed technical-economic evaluation. As emerged from this evaluation the final amount of total production costs for one piece is 131,- Kč. When 9 393 pieces are produced, the production series reaches to the break-even point and then the profit starts to be generated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdrážkový nábojcs
dc.subjectdopředné protlačovánícs
dc.subjectzpětné protlačovánícs
dc.subjectocel ČSN 11 523cs
dc.subjectsplined sleeveen
dc.subjectforward extrusionen
dc.subjectbackward extrusionen
dc.subjectsteel ČSN 11 523en
dc.titleVýroba drážkového nábojecs
dc.title.alternativeProduction of splined sleeveen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-10-01cs
dcterms.modified2020-10-01-09:47:43cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid129721en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 13:14:11en
sync.item.modts2021.11.10 12:14:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeLidmila, Zdeněkcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Mojmír Vaněk, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Proč jste v práci použil metodu výpočtu dle Siebela? (otázka byla plně zodpovězena) 2. Bylo by možné součást svařovat (při použití stejného materiálu)? (otázka byla plně zodpovězena) 3. Z jakého důvodu jsou u hotového dílu na největším vnějším průměru výstupky? (otázka byla plně zodpovězena) 4. Je nutné součást nějakým způsobem tepelně zpracovat? (otázka byla plně zodpovězena)cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record