Show simple item record

Analysis and design of extinguisher fastening in passanger vehicles

dc.contributor.advisorHrubý, Jaroslavcs
dc.contributor.authorKoutný, Martincs
dc.date.accessioned2020-11-04T07:56:57Z
dc.date.available2020-11-04T07:56:57Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKOUTNÝ, M. Analýza a konstrukční návrh uložení hasícího přístroje v osobních vozidlech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other120325cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195593
dc.description.abstractTato práce se zabývá současnými požadavky na vybavenost osobních vozidel hasicím přístrojem v České republice i ve světě. Na začátku práce jsou zhodnoceny současné způsoby instalace hasicích přístrojů v osobních vozidlech. Dále jsou zváženy různé požadavky na bezpečnost a ergonomii uložení hasicího přístroje ve vozidle, a také jaké jsou rizika v případě převážení neupevněného hasicího přístroje v prostoru pro posádku. Cílem práce je pak navrhnout a otestovat funkční vzorek držáku hasicího přístroje pro osobní automobil, který bude splňovat tyto požadavky, a jehož montáž nebude vyžadovat zásahy do karoserie. V závěru práce je pak zhodnocena možnost instalace tohoto držáku do některých typů vozidel.cs
dc.description.abstractThis thesis looks into current requirements of having fire extinguisher in a car in both the Czech Republic and other countries. At first, there is an evaluation of current ways of mounting fire extinguishers in cars, as well as evaluation of various requirements concering safety and ergonomy of mounting fire extinguisher in a car and also what are the hazards of having unattached fire extihnguisher in the passenger compartment. The objective of this thesis is to desing and test a fire extinguisher holder which would fullfil these requirements and which will not require changes in the body of the vehicle. The final part of this thesis deals with evaluating of possibilities of mounting this holder into several types of vehicles.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHasicí přístrojcs
dc.subjectdržákcs
dc.subjectpopruhcs
dc.subjectsponacs
dc.subjectFire extinguisheren
dc.subjectmountingen
dc.subjectstrapen
dc.subjectbuckleen
dc.titleAnalýza a konstrukční návrh uložení hasícího přístroje v osobních vozidlechcs
dc.title.alternativeAnalysis and design of extinguisher fastening in passanger vehiclesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-11-03cs
dcterms.modified2020-11-03-16:47:27cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidelcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120325en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.11.04 08:56:57en
sync.item.modts2020.11.04 08:14:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeZdražil, Květoslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Novotný (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s výsledky své diplomové práce. Následně bylo přistoupeno k dotazům oponenta diplomové práce. Na tyto diplomant odpověděl. Dotazy členů komise: (doc. Vémola) Na čem závisí kritérium poranění hlavy? (doc. Holcner) Tahové zkoušky popruhů - jaké byly využity měřící přístroje? (dr. Bradáč) Jaké jsou omezení k umístění hasicího přístroje v kabině vozidla? (doc. Semela) Jak často při nehodách dochází k požárům vozidel? (doc. Semela) Jaká je životnost hasících přístrojů? (doc. Drahotský) Jaké jsou požadavky na umístění hasicího přístroje v zahraniční legislativě? Na dotazy členů komise diplomant odpověděl, viz hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programExpertní inženýrství v dopravěcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record