Show simple item record

dc.contributor.authorZahoranová, Annacs
dc.contributor.authorVojtová, Lucycs
dc.contributor.authorDušička, Evacs
dc.contributor.authorMichlovská, Lenkacs
dc.contributor.authorKřivánková, Nikolacs
dc.contributor.authorBaudis, Stefancs
dc.date.accessioned2020-12-02T15:54:41Z
dc.date.available2020-12-02T15:54:41Z
dc.date.issued2020-08-09cs
dc.identifier.citationMacromolecular Chemistry and Physics. 2020, vol. 221, issue 17, p. 1-9.en
dc.identifier.issn1022-1352cs
dc.identifier.other165163cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195752
dc.description.abstractModification of thermogelling biodegradable copolymers with functional groups enables further covalent crosslinking of physical micelle-based hydrogels formed at specific temperature in water. The resulting hybrid hydrogel network exhibits an increase in stiffness and degradation stability. In this work, synthesized well-defined thermoresponsive alpha,omega-itaconyl-poly(d,l-lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(d,l-lactide-co-glycolide) (alpha,omega-itaconyl-PLGA-PEG-PLGA) macromonomers with a high degree of itaconyl-substitution providing free double bonds are photocrosslinked in water at both 25 and 37 degrees C using lithium phenyl-2,4,6-trimethylbenzoylphosphinate (LiTPO) acting as water-soluble non-toxic photoinitiator. The effect of LiTPO on the thixotropic behavior of macromonomer in water at 25 degrees C without irradiation is evaluated. With the addition of a low amount of the photoinitiator (0.1 wt%), the degree of copolymer thixotropy increases. However, further increase in the photoinitiator concentration (0.5-3 wt%) leads to a lower degree of thixotropy. The photoinitiator is presumably interfering with the micellar self-assembly of the copolymer. This trend is also reflected in photocrosslinking efficiency, where the hybrid hydrogel networks with the highest storage moduli are achieved with very low concentrations of the photoinitiator (0.1 wt%) at 25 degrees C, while this trend is reversed at 37 degrees C. The hydrolytic stability of hydrogels prepared at 37 degrees C from 17 wt% macromonomer solution with 1% LiTPO exceeds 22 days.en
dc.description.abstractModifikace termosenzitivních biodegradabilních kopolymerů s funkčními skupinami umožňuje další kovalentní zesíťování fyzikálních hydrogelů na bázi micel vytvořených ve vodě při specifické teplotě. Výsledná hybridní hydrogelová síť vykazuje zvýšení tuhosti a degradační stability. V této práci byly syntetizováné dobře definované termoresponzivní , itaconylPLGAPEGPLGA) makromonomery s vysokým stupněm substituce kyseliny itakonové s volnými dvojnými vazbami, které byly fotosíťovány ve vodě při 25 i 37 ° C v přítonosti ve vodě rozpustného netoxického fotoiniciátoru lithium-fenyl 2,4,6-trimethylbenzoylfosfinátu (LiTPO).cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-9cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherWiley-VCHcs
dc.relation.ispartofMacromolecular Chemistry and Physicscs
dc.relation.urihttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/macp.202000165cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/cs
dc.subjectinjectable hydrogelsen
dc.subjectphotocrosslinkingen
dc.subjectphotoinitiatorsen
dc.subjectthermogellationen
dc.subjectthixotropyen
dc.subjectinjektabilní hydrogel
dc.subjectfotosítování
dc.subjectfotoiniciátor
dc.subjecttermogelace
dc.subjecttixotropie
dc.titleHybrid Hydrogel Networks by Photocrosslinking of Thermoresponsive alpha,omega-Itaconyl-PLGA-PEG-PLGA Micelles in Water: Influence of the Lithium Phenyl-2,4,6-Trimethylbenzoylphosphinate Photoinitinatoren
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Středoevropský technologický institut VUT. Pokročilé biomateriálycs
sync.item.dbidVAV-165163en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2021.03.04 16:54:20en
sync.item.modts2021.03.04 16:14:14en
dc.coverage.issue17cs
dc.coverage.volume221cs
dc.identifier.doi10.1002/macp.202000165cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1022-1352/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International