Now showing items 588-607 of 1139

 • Klasifikace obchodních partnerů s využitím matematických metod 

  Režňáková, Mária; Jedlička, Jaromír (Mendel University Press, 2010-07-25)
  Cílem článku je zdůraznit nutnost hledání netradičních přístupů ke klasifikaci podniků podle rizika vzniku platební neschopnosti a prezentovat výsledky třídění podniků s použitím metod shlukové analýzy.
 • Klíčové problémy Evropské unie a důvody jejího možného rozpadu 

  Rejnuš, Oldřich (Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2015-11-01)
  Příspěvek se zabývá problematikou vývoje finančního systému zemí Evropské unie (EU) se zvláštním zaměřením na řešení stávající krize. V první řadě posuzuje smysluplnost a dosavadní postup v naplňování projektu „Eurozóny“, ...
 • Komprimované snímání perfúzního zobrazování v MRI 

  Mangová, Marie; Rajmic, Pavel; Jiřík, Radovan (Společnost elektrotechnického inženýrství, 2013-11-20)
  Perfúzní zobrazování v MRI je lékařská diagnostická metoda, kdy pacientovi podáme kontrastní látku a poté průběžně sledujeme průběh její koncentrace v postižené oblasti. Tuto závislost můžeme přibližně matematicky popsat ...
 • Krajina jako dílo. Kritický katalog výstavy 

  Homola, Aleš; Svoboda, František; Sklenář, Karel; Czajkowski, Petr; Ponešová, Barbora; Foretník, Jan; Staňková, Eva; Lenomarová, Helena (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2016-12-01)
  Kritický katalog k výstavě, zpracovaný v digitální podobě, zahrnuje hlavní témata výstavy a soupis vybrané drobné sakrální architektury a plenérových sochařských děl zkoumaných na projektem řešeném území. Katalog dále ...
 • Lactoferrin Isolation Using Monolithic Column Coupled with Spectrometric or Micro-Amperometric Detector 

  Adam, Vojtěch; Zítka, Ondřej; Hubálek, Jaromír; Křížková, Soňa; Trnková, Libuše; Kizek, René (MDPI, 2008-01-24)
  Lactoferrin is a multifunctional protein with antimicrobial activity and others to health beneficial properties. The main aim of this work was to propose easy to use technique for lactoferrin isolation from cow colostrum ...
 • Laminar-turbulent transition in a constricted tube: Comparison of Reynolds-averaged Navier–Stokes turbulence models and large eddy simulation with experiments 

  Elcner, Jakub; Lízal, František; Jedelský, Jan; Tuhovčák, Ján; Jícha, Miroslav (SAGE Journals, 2019-05-27)
  Constricted tubes appear in many engineering as well as biological systems such as blood vessels or pulmonary airways. The aim of this article is to test the ability of different turbulence models to predict the flow field ...
 • Large Rock Reliefs and Their 3D Reconstructions 

  Audy, Ondřej; Ficker, Tomáš (IOP Publishing, 2017-11-28)
  Rock reliefs are used for assessing joint rock coefficients that serve in geotechnical engineering for computing shear strength of rock joints. The three-dimensional reliefs of small rock joints amounting to several ...
 • Laser induced phase transition in epitaxial FeRh layers studied by pump-probe valence band photoemission 

  Pressacco, Frederico; Uhlíř, Vojtěch; Gatti, Matteo; Nicolaou, Alessandro; Bendounan, Azzedine; Arregi Uribeetxebarria, Jon Ander; Patel, Sheena K. K.; Fullerton, E.E.; Krizmancic, Damjan; Sirotti, F. (AIP Publishing, 2018-05-01)
  We use time-resolved X-ray photoelectron spectroscopy to probe the electronic and magnetization dynamics in FeRh films after ultrafast laser excitations. We present experimental and theoretical results which investigate ...
 • Lateral-torsional buckling of laminated structural glass beams. Experimental study 

  Pešek, Ondřej; Melcher, Jindřich (Elsevier, 2017-06-02)
  This paper deals with experimental research of stability behaviour of laminated structural glass beams. The purpose of the research is the evaluation of lateral-torsional buckling resistance and actual behaviour of the ...
 • Life Cycle Assessment of Solar Façade Concepts Based on Transparent Insulation Materials 

  Struhala, Karel; Čekon, Miroslav; Slávik, Richard (MDPI, 2018-11-15)
  Contemporary architects and the construction industry are trying to cope with increasing requirements concerning energy efficiency and environmental impact. One of the available options is the active utilization of energy ...
 • Life Cycle Assessment Optimization of a Shotcrete Tunnel Lining 

  Štěpánek, Petr; Laníková, Ivana; Venclovský, Jakub (IOP Publishing, 2018-11-27)
  The proposed contribution describes the formulation of the optimization design of a utility tunnel lining. The objective function is defined as a multicriterial problem and includes economic and environmental aspects ...
 • Lignitic humic acids as environmental friendly adsorbent for heavy metals 

  Klučáková, Martina; Pavlíková, Marcela (Hindawi, 2017-03-05)
  Humic acids are a part of humus material, are abundant in nature, and form a substantial pool of natural organic matter. They participate in the transport of both beneficial and harmful species. Due to their structure and ...
 • Limb volume measurements: comparison of accuracy and decisive parameters of the most used present methods 

  Chromý, Adam; Žalud, Luděk; Dobšák, Petr; Suškevič, Igor; Mrkvicová, Veronika (Springer, 2015-11-19)
  Limb volume measurements are used for evaluating growth of muscle mass and effectivity of strength training. Beside sport sciences, it is used e.g. for detection of oedemas, lymphedemas or carcinomas or for examinations ...
 • Limits of Babinet’s principle for solid and hollow plasmonic antennas 

  Horák, Michal; Křápek, Vlastimil; Hrtoň, Martin; Konečná, Andrea; Ligmajer, Filip; Stöger-Pollach, Michael; Šamořil, Tomáš; Paták, Aleš; Édes, Zoltán; Metelka, Ondřej; Babocký, Jiří; Šikola, Tomáš (Springer Nature, 2019-12-01)
  We present an experimental and theoretical study of Babinet’s principle of complementarity in plasmonics.We have used spatially-resolved electron energy loss spectroscopy and cathodoluminescence to investigate electromagnetic ...
 • Linear function blocks following recent trends in analog circuit design 

  Herencsár, Norbert (VUTIUM, 2015-10-21)
  By following the most recent trend and progress in analog signal processing, this habilitation thesis deals with the latest developments in areas such as single-ended and fully-differential first-order all-pass filter ...
 • Linear function blocks following recent trends in analog circuit design 

  Herencsár, Norbert (VUT v Brně, 2015-04-30)
  By following the most recent trend and progress in analog signal processing, this habilitation thesis deals with the latest developments in areas such as single-ended and fully-differential first-order all-pass filter ...
 • Links Failure Analysis of Averaging Executed by Protocol Push-sum 

  Kenyeres, Martin; Kenyeres, Jozef; Škorpil, Vladislav (Hikari, 2016-08-01)
  In this paper, we examine the impact of links failure on the push-sum protocol. This protocol is very suitable for the implementation into WSNs and therefore, we verify the robustness of the unsecured execution of this ...
 • Load Torque Analysis of Induction Machine 

  Kroupa, Martin; Ondrůšek, Čestmír; Huzlík, Rostislav (MM publishing s.r.o, 2016-03-08)
  This paper is focused on the load torque evaluation of the induction machine. There is described the problem of load torque oscillations and its impact to other electromagnetic variables in induction machine. In this ...
 • Local controllability of trident snake robot based on sub-Riemannian extremals 

  Hrdina, Jaroslav (Universit`a del Salento, 2017-05-24)
  To solve trident snake robot local controllability by differential geometry tools, we construct a privileged system of coordinates with respect to the distribution given by Pffaf system based on local nonholonomic conditions ...
 • Local Treatment of Hand-Foot Syndrome with Uridine/Thymidine:In Vitro Appraisal on a Human Keratinocyte Cell Line HaCaT 

  Hartinger, Jan; Veselý, Pavel; Matoušková, Eva; Argalacsová, Soňa; Petruželka, Luboš; Netíková, Irena (Hindawo, 2012-07-31)
  5-fluorouracil (5-FU) is one of the most commonly used antineoplastic drugs in the anticancer therapy. The hand-foot (HF) syndrome (palmar-plantar erythrodysesthesia) is an adverse effect frequently related to long-term ...