Now showing items 1-1 of 1

  • Water-dispersible TiO2 nanoparticles via a biphasic solvothermal reaction method 

    Mohan, Rajneesh; Drbohlavová, Jana; Hubálek, Jaromír (Springer, 2013-12-01)
    Syntéza ve vodě rozpustných nanočástic z oxidu titaničitého byla dosažena solvotermální dvoufázovou metodou v autoklávu. Byl studován vliv teploty a doby přípravy a dále modifikačních ligandů na stabilitu nanočástic.