Now showing items 1-1 of 1

  • Model pro podporu strategického řízení elektronického obchodu 

    Novotná, Veronika; Luhan, Jan (Česká společnost pro systémovou integraci, 2013-03-31)
    Cílem této práce je vytvoření modelu pro sledování hodnoty služeb podnikové informatiky v prostředí elektronického obchodu. Model má simulovat dynamiku podnikové informatiky a postihnout důležité parametry z hlediska ...