Now showing items 1-1 of 1

  • Architektonický obraz jako nositel významu 

    Kinnert, Filip (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2019-10-02)
    Jednou z přidaných hodnot architektonického díla je schopnost být nositelem komplexní informace zakódované ve tvarech a formách. Tato práce se zabývá významem v tom smyslu, jak architektonické dílo ve svém uspořádání odráží ...