Now showing items 1-7 of 7

 • Decision Making Methods and Applications in Civil Engineering 

  Antucheviciene, Jurgita; Kala, Zdeněk; Marzouk, Mohamed; Vaidogas, Egidijus R. (Hindawi, 2015-08-28)
  Articles published in this special issue prove that useful information for making construction related decisions can be obtained by methods which do not belong to a formal DM, for instance, sensitivity analysis, stochastic ...
 • Global Sensitivity Analysis of Quantiles: New Importance Measure Based on Superquantiles and Subquantiles 

  Kala, Zdeněk (MDPI, 2021-02-04)
  The article introduces quantile deviation l as a new sensitivity measure based on the difference between superquantile and subquantile. New global sensitivity indices based on the square of l are presented. The proposed ...
 • Nové aspekty v prevenci závažných havárií (Seveso III) 

  Kotek, Luboš (FCC PUBLIC s. r. o., 2015-12-22)
  Dne 1. října 2015 vstoupil v platnost nový zákon o prevenci závažných havárií č. 224/2015 Sb. Reaguje na změnu evropské legislativy (přijetí směrnice 2012/18/EU), která mění některé aspekty dosavadní praxe v oboru prevence ...
 • Reliability Analysis of Thin-walled Cylindrical Shells 

  Kala, Zdeněk (De Gruyter Open, 2015-12-31)
  The subject of the article is the verification of the reliability of thin-walled rotationally symmetric cylindrical shells, using probabilistic approaches. Internal forces and stress of the shell are analysed assuming a ...
 • Standard and Future-Potential Methods for Safety and Reliability Assessment Illustrated by an Airborne Electric System Example 

  Janhuba, Luboš (Taylor & Francis, 2016-01-14)
  This paper is focused on the description of complex airborne safety and reliability assessment methods mostly used in general aviation. It is a short presentation of standard approaches, principles and methods for the ...
 • Standardizace bezpečnosti komunikace vlak-řídící centrum 

  Procházka, Jan; Novobilský, Petr; Procházková, Dana (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020-11-27)
  Železniční infrastruktura je SoS (System of Systems) a skládá se z mnoha různých částí. Předmětné pod-systémy mají tendenci být propojeny jak fyzicky, tak prostřednictvím komunikačních technologií. Zajištění bezpečné ...
 • Zdroje rizik spojené s tunely na pozemních komunikacích 

  Procházková, Dana; Procházka, Jan (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020-11-27)
  Kritickými prvky dopravní infrastruktury v oblasti pozemních komunikací jsou také tunely. Jejich selhání znamená ztráty, škody a újmy nejen na samotné infrastruktuře, ale i na veřejných aktivech. Proto legislativa všech ...