Now showing items 1-1 of 1

  • urbanistický kit / přisvoj si město 

    Stříteský, Pavel; Novák, Jakub; Palacký, Jiří (Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury, 2015-02-05)
    Příručka dokumentující integrovaný způsob navrhování přenosného prvku městského mobiliáře na základě poznatků z oblasti taktického urbanismu a origamické architektury.