Recent Submissions

 • Nové předpisy (1. 3. 2020 – 3. 6. 2020) 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2020-06)
 • Z historie Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně – II 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2020-06)
 • Minimalizace rizik při úchově potravin 

  Valášek, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2020-06)
  Potraviny s prodlouženou údržností mají při stravování obyvatelstva za mimořádných událostí a krizových situací své významné a nezastupitelné místo. Většinou se uplatňují následně po kompletovaných nouzových potravinových ...
 • Vztah mezi nabídkovými a kupními cenami rodinných domů v Břeclavi 

  Lorencová, Marie; Lorenc, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2020-06)
  Článek pojednává o situaci na realitním trhu s rodinnými domy ve městě Břeclavi, resp. v jeho čtyřech částech. Zejména je zde zaznamenán vývoj počtu inzerátů, dále vývoj nabídkových cen a jejich vztah s kupními cenami. ...
 • Plány odkanalizování venkova a sucho 

  Plotěný, Karel; Plotěný, Michal (Akademické nakladatelství CERM, 2020-06)
  Podle závazku při vstupu do EU má být zajištěno odpovídající řešení odpadních vod i u menších aglomerací. Což mimo jiné přispěje k dosažení dobrého stavu vod. Dalším cílem je sociálně únosná cena vody. Všechny tyto tři ...
 • Vliv neschváleného ochranného rámu na vozidle na zranění motocyklisty při dopravní nehodě 

  Bradáč, Albert; Ďatko, Miroslav; Semela, Marek (Akademické nakladatelství CERM, 2020-06)
  Článek pojednává o řešení reálné dopravní nehody motocyklu s vozidlem, vybaveným neschváleným ochranným předním rámem. Nehodě je posuzována jak z hlediska technického, tak i soudně lékařského a v závěru je shrnuto i právní ...
 • Priemysel 4.0 v podmienkach automobilového priemyslu – nové riziká 

  Sinay, Juraj; Kotianová, Zuzana; Glatz, Juraj (Akademické nakladatelství CERM, 2020-06)
  Automobilový priemysel je rozhodujúcim priemyselným odvetvím a hybnou silou rozvoja národných ekonomík vyspelých štátov sveta. Potenciál Priemysel 4.0 poskytuje príležitosti pre zvyšovanie efektivity výrobných a distribučných ...
 • Moderní metody používané při diagnostice mostů 

  Janků, Michal; Grošek, Jiří (Akademické nakladatelství CERM, 2020-06)
  Kvalitní dopravní infrastruktura je znakem dobře fungujícího národního hospodářství a potažmo vyspělosti celé společnosti. Za účelem zachování řádného stavu budov, mostů, silnic a dalších staveb je nezbytná jejich pravidelná ...
 • Přehled konferencí 2020 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2020-06)
 • Konference WTA a CRRB 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2020-06)
 • Vytváření modelu terénu s využitím geodetických dat Českého úřadu geodetického a katastrálního v prostředí simulačních softwarů 

  Drahotský, Ivo (Akademické nakladatelství CERM, 2020-06)
  Text příspěvku je zaměřen na vytváření modelu terénu v prostředí softwarových analytických nástrojů s využitím v České republice volně dostupných geodetických dat. Uživateli je předkládán metodický postup, jakým způsobem ...
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 31. 3. 2020 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2020-06)
  Cenové mapy stavebních pozemků obcí, které jsou v přehledu uvedeny tučným písmem, byly k 31. 3. 2020 platné (celkem 7 obcí: Doubravčice CMSP č. 2, Horoměřice č. 13, Most nově od 21. 3. 2020 č. 9, Olomouc č. 22, Ostrava č. ...
 • Recenze monografie „Kybernetická kriminalita“ 

  Porada, Viktor (Akademické nakladatelství CERM, 2020-06)
  SMEJKAL, Vladimír. Kybernetická kriminalita. 2. rozšířené a aktualizované vydání. Nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2018, 936 s. ISBN 978-80-7380-720-7 Cena 990 Kč, v e-shopu vydavatele 891 Kč
 • Obhajoby doktorských disertací na ÚSI VUT v Brně 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2020-06)
  Na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně proběhly v roce 2019 a začátkem roku 2020 obhajoby doktorských disertačních prací, jejichž přehled je k vidění níže. Všechny disertační práce jsou v plném znění přístupné bez ...