Show simple item record

Diagnostics of Failures in Reinforced Concrete Columns Using Ultrasoning Method

dc.contributor.authorHrabová, Kristýna
dc.contributor.authorHüblová, Sabina
dc.contributor.authorCikrle, Petr
dc.contributor.authorLáník, Jaromír
dc.date.accessioned2021-01-14T15:01:56Z
dc.date.available2021-01-14T15:01:56Z
dc.date.issued2021-01cs
dc.identifier.citationSoudní inženýrství. 2020. vol. 31, č. 4, s. 23-27. ISSN 1211-443Xcs
dc.identifier.issn1211-443X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195883
dc.description.abstractTrvalá udržitelnost je velmi diskutovaným tématem po celém světě, souvisí nejen s množstvím odpadů a emisí spotřebovaných a vytvořených při výrobě stavebních materiálů, ale i s životností konstrukcí. Pro stavební konstrukce většinou platí, že pokud se podaří zachytit poruchu na počátku jejího vzniku, jsou náklady na její odstranění daleko nižší než po letech nekontrolované degradace. Lokalizovat poruchu včas, často znamená, detekovat ji dříve, než je viditelná pouhým okem. Klíčovým prostředkem ke zjištění skrytých defektů by mohly být metody nedestruktivního testování. Cílem příspěvku je tedy ověřit možnosti využití elektroakustických metod pro diagnostiku poruch železobetonu, a současně je cílem vyšetřování jádrových vývrtů odebraných z konstrukce dle nového vydání normy ČSN EN 13791.cs
dc.description.abstractSustainability is a much discussed topic around the world, related not only to the amount of waste and emissions consumed and generated in the production of building materials, but also to the life of structures. For building structures, it is usually true that if a fault can be detected at the beginning of its occurrence, the cost of its removal is much lower than after years of uncontrolled degradation. Locating a fault in time often means detecting it before it is visible to the naked eye. Non-destructive testing methods could be a key means of detecting hidden defects. The aim of the paper is to verify the possibilities of using electroacoustic methods for diagnostics failures of reinforced concrete, and at the same time the goal is to investigate core boreholes taken from the structure according to the new edition of the ČSN EN 13791 standard.en
dc.formattextcs
dc.format.extent23-27cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherAkademické nakladatelství CERMcs
dc.relation.ispartofSoudní inženýrstvícs
dc.rights© Akademické nakladatelství CERMcs
dc.subjectBetoncs
dc.subjectudržitelnostcs
dc.subjectultrazvuková metodacs
dc.subjectdefektoskopiecs
dc.subjectnedestruktivní zkoušenícs
dc.subjectConcreteen
dc.subjectsustainabilityen
dc.subjectultrasonic pulse methoden
dc.subjectdefectoscopyen
dc.subjectnon-destructive testingen
dc.titleDiagnostika poruch železobetonových sloupů pomocí ultrazvukové metodycs
dc.title.alternativeDiagnostics of Failures in Reinforced Concrete Columns Using Ultrasoning Methoden
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.coverage.issue4cs
dc.coverage.volume31cs
dc.identifier.doi10.13164/SI.2020.4.23cs
dc.rights.accessembargoedAccessen
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record