Show simple item record

Globalní pandemie COVID-19 a zadluženost obcí s rozšířenou působností v České republice

dc.contributor.authorLajtkepová, Evacs
dc.date.accessioned2021-01-29T15:57:37Z
dc.date.available2021-01-29T15:57:37Z
dc.date.issued2021-01-13cs
dc.identifier.citationSHS Web of Conferences. 2021, vol. 92, issue 1, p. 1023-1033.en
dc.identifier.isbn2261-2424cs
dc.identifier.issn2261-2424cs
dc.identifier.other166355cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195935
dc.description.abstractResearch background: In theory, indebtedness of municipalities is only ever associated with the acquisition of investments. It is advised that indebtedness should be regulated by the state, but there is a risk of limiting investment in local infrastructure. Purpose of the article: According to Act No. 23/2017 Coll., municipalities must regulate their own indebtedness and comply with the fiscal rule on pain of penalty. The aim of this text is to provide an analysis and examine the prospects of compliance with the fiscal rule in 205 municipalities with extended power. The analysis is carried out between 2017 and 2019, the risks of compliance in the following years mainly relate to the emerging economic crisis caused by the COVID-19 pandemic. Methods: Given the subject of the analysis, secondary data was used for the research. Data was taken from the Monitor database operated by the Ministry of Finance of the Czech Republic. The obtained data had been processed using standard statistical methods. Findings & Value added: To date, the indebtedness of municipalities with extended power is not excessive: the mean and median values are still well below the legal limit. Still, there are some municipalities where the legal limit has been exceeded, or whose indebtedness is nearing the limit. In the event of reduced tax revenue, which is to be expected in the coming years, these municipalities will struggle to comply with the fiscal rule. The consequences will include halting or limiting local investment, and/or reducing the quality of local public goods.en
dc.description.abstractZadlužení municipalit je v teorii spojováno výhradně s pořízením investic, státu se doporučuje zadluženost municipalit regulovat. Aplikace pravidel rozpočtové odpovědnosti na nižší vládní úrovně sice může vést k omezení zadluženosti, ale zároveň hrozí i omezování investic do místní infrastruktury. Podle zákona č. 23/2017 Sb. musí obce regulovat své zadlužení a pod hrozbou sankcí dodržovat tzv. fiskální pravidlo. Cílem textu je analýza a perspektiva dodržování fiskálního pravidla u 205 obcí s rozšířenou působností. Analýza dodržování fiskálního pravidla je provedena v letech 2017-2019 (tj. od účinnosti zákona 23/2017 Sb.), rizika dodržení v letech následujících jsou vztažena především k situaci nastupující ekonomické krize, způsobené pandemií covid-19. Vzhledem ke zkoumané problematice je využito sekundárních zdrojů dat: údaje o rozpočtové odpovědnosti i lidnatosti obcí s rozšířenou působností byly převzaty z monitoru Ministerstva financí České republiky. Získaná data byla zpracována standardními statistickými metodami. Zadlužení obcí s rozšířenou působností není zatím vysoké, průměr i medián jsou hluboko pod stanovenou zákonnou hranicí. 32 obcí není ve sledovaných letech zadluženo vůbec. Přesto jsou obce, kde je tato hranice překročena, nebo se zadlužení této hranici blíží. Při snížení daňových příjmů, očekávaných v nejbližších letech, budou mít tyto obce problém fiskální pravidlo dodržet. Důsledkem bude zastavení nebo omezení místních investic a/nebo zhoršení kvality lokálních veřejných statků.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1023-1033cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherEDP Sciencescs
dc.relation.ispartofSHS Web of Conferencescs
dc.relation.urihttps://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/03/shsconf_glob20_01023/shsconf_glob20_01023.htmlcs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectbudgeten
dc.subjectbudget responsibilityen
dc.subjectfiscal ruleen
dc.subjectmunicipality with extended poweren
dc.subjectpublic goodsen
dc.subjectrozpočet
dc.subjectrozpočtová odpovědnost
dc.subjectfiskální pravidlo
dc.subjectobec s rozšířenou působností
dc.subjectveřejné statky
dc.titleGlobal COVID-19 Pandemic and Indebtedness of Municipalities with Extended Power in the Czech Republicen
dc.title.alternativeGlobalní pandemie COVID-19 a zadluženost obcí s rozšířenou působností v České republicecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
sync.item.dbidVAV-166355en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2021.10.25 16:57:10en
sync.item.modts2021.10.25 16:14:46en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume92cs
dc.identifier.doi10.1051/shsconf/20219201023cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2261-2424/cs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International