Recent Submissions

  • Kvalita urbanistické struktury dle hodnocení jejich obyvatel 

    Matyášová, Jana
    Spokojenost obyvatel je součástí sociálního pilíře trvale udržitelného rozvoje. Zkoumáním spokojenosti obyvatel lze přispět k navrhování takových obytných souborů, které budou lépe odpovídat požadavkům obyvatel a budou ...