Show simple item record

65/5000 Analysis and optimization of cycling transport in Bohumin

dc.contributor.advisorMatuszková, Radkacs
dc.contributor.authorWeber, Jiřícs
dc.date.accessioned2021-02-05T08:04:05Z
dc.date.available2021-02-05T08:04:05Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationWEBER, J. Analýza a optimalizace cyklistické dopravy na území města Bohumín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other134106cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/196031
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou stávajícího stavu a návrhem zlepšení cyklistického parkování v části města Bohumína. Práce se také zabývá hodnocením kritických úseků cyklistické dopravy v Bohumíně. Navrhuje optimalizaci stávajícího stavu, případně úplnou změnu stávajících opatření. Cílem návrhu je zlepšení dopravní situace v místě, např. zvýšení bezpečnosti a komfortu jízdy.cs
dc.description.abstractThis diplom thesis deals with the analysis of existing state and prorosal to improve bicycle parking in the part of town Bohumín. Thesis also deals with evalution of critical section of cycling traffic in the Bohumín. It propose the optimalization of the existing state, or a complete change of it. The aim of the proposal is to improve the traffic situation in place e.g. to increase safety and driving comfort.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCyklistická dopravacs
dc.subjectbezpečnost cyklistické dopravycs
dc.subjectparkování kolcs
dc.subjectBohumíncs
dc.subjectCycling trafficen
dc.subjectcycling traffic safetyen
dc.subjectbicycle parkingen
dc.subjectBohumínen
dc.titleAnalýza a optimalizace cyklistické dopravy na území města Bohumíncs
dc.title.alternative65/5000 Analysis and optimization of cycling transport in Bohuminen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2021-02-05-14:05:35cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid134106en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.05.29 12:56:42en
sync.item.modts2021.05.29 12:14:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeRadimský, Michalcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. František Kuda, CSc. - předseda, doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ing. Kristýna Hrabová - tajemník, doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D. - člen, Ing. Richard Svoboda, Ph.D. - člen, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, Ing. Dušan Hradil - člen,cs
but.defenceStudent Bc. Jiří Weber během své prezentace s názvem „Analýza a optimalizace cyklistické dopravy na území města Bohumín“ pohovořil o vybrané lokalitě, o lokaci parkování, o počtu parkovacích stání. Následoval návrh náměstí budoucnosti a jeho vizualizace. V závěru shrnul dopady ekonomické, dopravní, sociální a etické. Dále byly položeny otázky oponenta Ing. Michala Radimského, Ph.D.: 1.Jakými pravidly byste se měl řídit při návrhu cyklostojanů/boxu pro kola? Na co byste si měl dát pozor při umisťování v intravilánu? 2. Na ulici Kostelní navrhujete cyklisty v protisměru (cykloobousměrka), která je často (především Policií ČR) považována za nebezpečnou (cyklista není očekáván při vyjíždění vozidla z parkovacího stání apod.). Jaké jsou Vaše argumenty proto, že toto řešení zajistí vyšší bezpečnost něž stávající stav? Student na všechny dotazy bezproblémově odpověděl. Následovaly dotazy členů komise: doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. Proč jste vybral zrovna Bohumín? Existují v Bohumíně studie o cyklodopravě? doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D. Parkovací box - jaké jsou její výhody? Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Proč jste vybral zrovna tyto lokality pro umístění cykloboxů? Student na všechny dotazy pohotově odpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programMěstské inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record