• Studie úpravny vody z povrchového zdroje 

    Inwald, Petr
    První část práce se věnuje zdrojům vody a metodám úpravy surové vody na pitnou. V této části jsou detailněji popsány technologie využívané k dvoustupňové úpravě vody z povrchového zdroje. Druhá část práce se zabývá studií ...
  • Posouzení vybraného stokového systému v urbanizovaném povodí 

    Bártík, Tomáš
    Cílem diplomové práce je posouzení současného stavu vybrané části stokové sítě ve Znojmě, navržení možné sanace a teoretický návrh retenční nádrže. Práce se dělí na průvodní zprávu, technickou zprávu, hydrauliku a výkresovou ...
  • Nová synagoga Frýdek-Místek 

    Večeřová, Pavla
    Zadáním diplomové práce bylo vypracování architektonické studie nové synagogy ve Frýdku-Místku. Řešené území zahrnuje původní pozemky židovské obce, na kterých stála synagoga, židovská škola a rabinát. Synagoga byla v roce ...
  • SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ RESORT KRÁLÍKY 

    Vosyková, Magdaléna
    Předmětem diplomové práce je návrh hotelu v podhůří Králického Sněžníku pro 62 hostů. Součástí hotelu je restaurace, wellness centrum s bazénem, fitness centrum, herna, lyžárna, prodejna sportovního vybavení, půjčovna ...
  • SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ RESORT KRÁLÍKY 

    Valík, Jaroslav
    Tématem zadání diplomové práce bylo zpracování architektonické studie vybraného objektu z předdiplomního projektu urbanistického řešení Sportovně – rekreačního resortu Králíky v okrese Ústí nad Orlicí. Urbanisticko-architektonická ...
  • Centrum chytré čtvrti Špitálka 

    Vémolová, Petra
    Brno uvažuje nad vybudováním nové brněnské třídy již několik let. Bylo vypracováno mnoho studií na podobu nové brněnské třídy, která bude v budoucnu vedena rovnoběžně s ulicí Koliště. Brněnská třída by měla ulevit dopravnímu ...
  • Sportovně rekreační centrum Vsetín, Ohrada 

    Zifčáková, Tatiana
    Zadaním diplomovej práce je revitalizácia bývalého spartakiádneho štadiónu. V súčasnosti sa jedná o športový areál Ohrada, ktorý je v zanedbanom stave a nie veľmi využívaný. Územie sa nachádza na južnom okraji mesta Vsetín ...
  • Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapa 

    Šebela, Vojtěch
    Tématem diplomové práce je návrh Římskokatolického kostela Seslání Ducha svatého v Brně Líšni. Objekt bude doplněním potřeb Salesiánské komunity, která v blízkém domě mládeže Salesko působí již téměř 30 let a zaměřuje se ...
  • Obnova zámku v Ivanovicích na Hané 

    Walter, Jaromír
    Úkolem této diplomové práce bylo obnovení zámku v Ivanovicích na Hané a jeho nové využití. Diplomová práce je zpracována na úrovni architektonické studie. Řešené území se nachází v blízkosti centra Ivanovic. Budova a okolí ...
  • Sportovně rekreační centrum Vsetín, Ohrada 

    Tallmayer, Dominik
    Hlavním tématem této práce je vypracování urbanistické studie zaměřené na vybudování multifunkčního, sportovního a rekreačního areálu v lokalitě Vsetín-Ohrada, který nese název dané lokality, Ohrada. Důvodem pro vypracování ...
  • Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapa 

    Hrubjaková, Petra
    Zadaním diplomovej práce je vytvorenie architektonickej štúdie sakrálneho objektu a komunitného centra Saleziánskeho v Brne - Líšni. Prvé zmienky o vybudovaní kostola sa objavili už v roku 1987 a z tohto dôvodu prišli do ...
  • Nová synagoga Frýdek-Místek 

    Hanousek, Ondřej
    Práce se zabývá hypotetickým návrhem novostavby souboru synagogy, košer restaurace a komunitního centra na místě bývalé synagogy ve Frýdku. Součástí je řešení návrhu památníku zaniklé budovy a židovské obce, jakožto i ...
  • Návrh udržitelné městské struktury - na bázi středověkého města - pro 21.století. 

    Čech, Daniel
    Cílem návrhu bylo vytvořit funkční městskou strukturu v Náměšti nad Oslavou, která funguje na principech moderního města 21. století, ale zároveň je inspirována prvky středověkého města. Jedná se tedy o snoubení starého s ...
  • Návrh udržitelné městské struktury - na bázi středověkého města - pro 21.století. 

    Bušinová, Eva
    Diplomová práce se zabývá návrhem udržitelné městské struktury, na bázi středověkého města, ve 21. století. Hlavní myšlenkou návrhu je vytvoření nové části města Náměště nad Oslavou s cílem propojit ji se stávající městskou ...
  • SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ RESORT KRÁLÍKY 

    Dudíková, Kateřina
    Tématem diplomové práce je architektonická studie novostavby horského hotelu v obci Králíky. Cílem je čtyřhvězdičkový hotel s kapacitou 60 lůžek, wellness a restaurací pro 100 osob, převážně se zaměřující na rodiny s dětmi. ...
  • Obnova zámku v Ivanovicích na Hané 

    Habarta, Jaroslav
    Diplomová práce se zabývá návrhem obnovy a revitalizace památkově chráněného renesančního zámku s přilehlým parkem v centru obce Ivanovice na Hané. Při vytvoření architektonické studie bylo nutné zanalyzovat a přihlédnout ...
  • SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ RESORT KRÁLÍKY 

    Hádková, Sabina
    Tématem zadání diplomové práce je zpracování architektonické studie vybraného objektu – hotelu, z předdiplomního projektu urbanistického řešení Sportovně – rekreačního resortu Králíky okr. Ústí nad Orlicí. Náplň objektu ...
  • Centrum chytré čtvrti Špitálka 

    Juchelka, Tomáš
    Tématem diplomové práce je architektonická studie městského bloku v území tzv. posvitavské průmyslové zóny vymezené řekou Svitavou na východní straně, městským ringem na západě, ulicí Milady Horákové na severu a ulicí ...
  • Nová synagoga Trutnov 

    Král, Ondřej
    Diplomový projekt zpracovává návrh synagogy spolu s přidruženými provozy a zázemím pro židovské obyvatelstvo v Trutnově. Práce je vyhotovena ve fázi architektonické studie. Zadané území se nachází v blízkosti historického ...
  • Návrh udržitelné městské struktury - na bázi středověkého města - pro 21.století. 

    Kunderová, Markéta
    Diplomová práce řeší návrh udržitelné městské struktury 21. století na bázi středověkého města v Náměšti nad Oslavou na Vysočině. Jedná se o poměrně rozsáhlou lokalitu vymezenou územním plánem pro budoucí rozvoj města. ...