• Studie úpravny vody z povrchového zdroje 

  Inwald, Petr
  První část práce se věnuje zdrojům vody a metodám úpravy surové vody na pitnou. V této části jsou detailněji popsány technologie využívané k dvoustupňové úpravě vody z povrchového zdroje. Druhá část práce se zabývá studií ...
 • Posouzení vybraného stokového systému v urbanizovaném povodí 

  Bártík, Tomáš
  Cílem diplomové práce je posouzení současného stavu vybrané části stokové sítě ve Znojmě, navržení možné sanace a teoretický návrh retenční nádrže. Práce se dělí na průvodní zprávu, technickou zprávu, hydrauliku a výkresovou ...
 • Nová synagoga Frýdek-Místek 

  Večeřová, Pavla
  Zadáním diplomové práce bylo vypracování architektonické studie nové synagogy ve Frýdku-Místku. Řešené území zahrnuje původní pozemky židovské obce, na kterých stála synagoga, židovská škola a rabinát. Synagoga byla v roce ...
 • SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ RESORT KRÁLÍKY 

  Vosyková, Magdaléna
  Předmětem diplomové práce je návrh hotelu v podhůří Králického Sněžníku pro 62 hostů. Součástí hotelu je restaurace, wellness centrum s bazénem, fitness centrum, herna, lyžárna, prodejna sportovního vybavení, půjčovna ...
 • SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ RESORT KRÁLÍKY 

  Valík, Jaroslav
  Tématem zadání diplomové práce bylo zpracování architektonické studie vybraného objektu z předdiplomního projektu urbanistického řešení Sportovně – rekreačního resortu Králíky v okrese Ústí nad Orlicí. Urbanisticko-architektonická ...
 • Centrum chytré čtvrti Špitálka 

  Vémolová, Petra
  Brno uvažuje nad vybudováním nové brněnské třídy již několik let. Bylo vypracováno mnoho studií na podobu nové brněnské třídy, která bude v budoucnu vedena rovnoběžně s ulicí Koliště. Brněnská třída by měla ulevit dopravnímu ...
 • Sportovně rekreační centrum Vsetín, Ohrada 

  Zifčáková, Tatiana
  Zadaním diplomovej práce je revitalizácia bývalého spartakiádneho štadiónu. V súčasnosti sa jedná o športový areál Ohrada, ktorý je v zanedbanom stave a nie veľmi využívaný. Územie sa nachádza na južnom okraji mesta Vsetín ...
 • Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapa 

  Šebela, Vojtěch
  Tématem diplomové práce je návrh Římskokatolického kostela Seslání Ducha svatého v Brně Líšni. Objekt bude doplněním potřeb Salesiánské komunity, která v blízkém domě mládeže Salesko působí již téměř 30 let a zaměřuje se ...
 • Obnova zámku v Ivanovicích na Hané 

  Walter, Jaromír
  Úkolem této diplomové práce bylo obnovení zámku v Ivanovicích na Hané a jeho nové využití. Diplomová práce je zpracována na úrovni architektonické studie. Řešené území se nachází v blízkosti centra Ivanovic. Budova a okolí ...
 • Sportovně rekreační centrum Vsetín, Ohrada 

  Tallmayer, Dominik
  Hlavním tématem této práce je vypracování urbanistické studie zaměřené na vybudování multifunkčního, sportovního a rekreačního areálu v lokalitě Vsetín-Ohrada, který nese název dané lokality, Ohrada. Důvodem pro vypracování ...
 • Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapa 

  Hrubjaková, Petra
  Zadaním diplomovej práce je vytvorenie architektonickej štúdie sakrálneho objektu a komunitného centra Saleziánskeho v Brne - Líšni. Prvé zmienky o vybudovaní kostola sa objavili už v roku 1987 a z tohto dôvodu prišli do ...
 • Nová synagoga Frýdek-Místek 

  Hanousek, Ondřej
  Práce se zabývá hypotetickým návrhem novostavby souboru synagogy, košer restaurace a komunitního centra na místě bývalé synagogy ve Frýdku. Součástí je řešení návrhu památníku zaniklé budovy a židovské obce, jakožto i ...
 • Návrh udržitelné městské struktury - na bázi středověkého města - pro 21.století. 

  Čech, Daniel
  Cílem návrhu bylo vytvořit funkční městskou strukturu v Náměšti nad Oslavou, která funguje na principech moderního města 21. století, ale zároveň je inspirována prvky středověkého města. Jedná se tedy o snoubení starého s ...
 • Návrh udržitelné městské struktury - na bázi středověkého města - pro 21.století. 

  Bušinová, Eva
  Diplomová práce se zabývá návrhem udržitelné městské struktury, na bázi středověkého města, ve 21. století. Hlavní myšlenkou návrhu je vytvoření nové části města Náměště nad Oslavou s cílem propojit ji se stávající městskou ...
 • SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ RESORT KRÁLÍKY 

  Dudíková, Kateřina
  Tématem diplomové práce je architektonická studie novostavby horského hotelu v obci Králíky. Cílem je čtyřhvězdičkový hotel s kapacitou 60 lůžek, wellness a restaurací pro 100 osob, převážně se zaměřující na rodiny s dětmi. ...
 • Obnova zámku v Ivanovicích na Hané 

  Habarta, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem obnovy a revitalizace památkově chráněného renesančního zámku s přilehlým parkem v centru obce Ivanovice na Hané. Při vytvoření architektonické studie bylo nutné zanalyzovat a přihlédnout ...
 • SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ RESORT KRÁLÍKY 

  Hádková, Sabina
  Tématem zadání diplomové práce je zpracování architektonické studie vybraného objektu – hotelu, z předdiplomního projektu urbanistického řešení Sportovně – rekreačního resortu Králíky okr. Ústí nad Orlicí. Náplň objektu ...
 • Centrum chytré čtvrti Špitálka 

  Juchelka, Tomáš
  Tématem diplomové práce je architektonická studie městského bloku v území tzv. posvitavské průmyslové zóny vymezené řekou Svitavou na východní straně, městským ringem na západě, ulicí Milady Horákové na severu a ulicí ...
 • Nová synagoga Trutnov 

  Král, Ondřej
  Diplomový projekt zpracovává návrh synagogy spolu s přidruženými provozy a zázemím pro židovské obyvatelstvo v Trutnově. Práce je vyhotovena ve fázi architektonické studie. Zadané území se nachází v blízkosti historického ...
 • Návrh udržitelné městské struktury - na bázi středověkého města - pro 21.století. 

  Kunderová, Markéta
  Diplomová práce řeší návrh udržitelné městské struktury 21. století na bázi středověkého města v Náměšti nad Oslavou na Vysočině. Jedná se o poměrně rozsáhlou lokalitu vymezenou územním plánem pro budoucí rozvoj města. ...