Now showing items 1-20 of 92

 • 3D model vybraného objektu 

  Mrůzek, Tomáš
  Tato diplomová práce popisuje vyhotovení 3D modelu dvou objektů pomocí laserového skenování. Práce se navíc zabývá hodnocením přesnosti více metod zpracování měřených dat. První dvě metody zpracování jsou výstupy z programu ...
 • Akustické emise budov 

  Smažinka, Josef
  Diplomová práce se zabývá problematikou akustiky s hlavním zaměřením na akustické emise budov. První část práce má za úkol přiblížit čtenáři oblast akustiky jako celku. Dozví se základní pojmy, veličiny a vztahy, které v ...
 • Analýza dopravního uzlu s využitím simulačních nástrojů 

  Nikolov, Daniel
  V roce 2018 byla Kanceláří architekta města Brna připravována ideová urbanistická soutěž, která nastínila směr celkového řešení Mendlova náměstí. Vítězný návrh zakládá na celkové změně organizace dopravy. Záměrem bylo tedy ...
 • Analýza dopravy a návrh řešení ve městě Letovice 

  Fuxová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá dopravní analýzou ve městě Letovice v Jihomoravském kraji. Dopravní analýza je prováděna s ohledem na dopravu v klidu na území města. Součástí práce je zmapování stávajícího dopravního stavu, ...
 • Analýza membránových konstrukcí s respektováním výstavby ve fázích 

  Zajac, Zbyněk
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výpočtem membránové konstrukce. Na membránovém zastřešení kónického tvaru byl demonstrován postup návrhu lehké a vzdušné konstrukce v programu RFEM. Konstrukce byla poté zatížena ...
 • Analýza metod měření vlhkosti ve stavebních materiálech 

  Hrabálková, Eliška
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku měření obsahu vlhkosti ve stavebních materiálech s využitím nepřímých metod, které umožňují její dlouhodobé měření. Teoretická část diplomové práce uvádí přehled o formách výskytu ...
 • Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň 

  Bortlová, Kateřina
  Náplní diplomové práce bylo zhotovení architektonické studie sakrálního objektu v Brně – Líšni. Předmětem studie bylo zpracování ideového návrhu sakrálního komplexu, který se skládal z kostela a fary. Hlavním provozovatelem ...
 • Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapa 

  Šebela, Vojtěch
  Tématem diplomové práce je návrh Římskokatolického kostela Seslání Ducha svatého v Brně Líšni. Objekt bude doplněním potřeb Salesiánské komunity, která v blízkém domě mládeže Salesko působí již téměř 30 let a zaměřuje se ...
 • Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapa 

  Hrubjaková, Petra
  Zadaním diplomovej práce je vytvorenie architektonickej štúdie sakrálneho objektu a komunitného centra Saleziánskeho v Brne - Líšni. Prvé zmienky o vybudovaní kostola sa objavili už v roku 1987 a z tohto dôvodu prišli do ...
 • Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapa 

  Lyzhanov, Iurii
  Hlavním zadáním diplomové práce je vytvoření architektonické studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského v Brně – Líšni. Salesianská kongregace a následně I celý komplex střediska se do městské čtvrti ...
 • Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapa 

  Prokopová, Kateřina
  Tématem diplomové práce je zpracování návrhu novostavby sakrálního objektu v Brně-Líšni. Objekt kostela je doplněn o duchovní centrum se zázemím. Kostel má sloužit nejen současné komunitě Salesiánů, ale být otevřený i pro ...
 • Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapa 

  Simonova, Hanna
  Hlavním tématem diplomové práce je návrh nového římskokatolického kostela a fary uvnitř zástavby panelového sídliště v Nové Líšni v Brně. Vzhledem k tomu, že do této čtvrti přišli v-roce 1990 salesiáni, kteří se zaměřují ...
 • Budoucnost lidského osídlování exoplanet 

  Slezák, Jan
  Diplomová práce „Budoucnost lidského osidlování exoplanet z pohledu součas-nosti“ je zaměřena na rozbor vývoje urbanistické skladby města pro účely nalezení nejvhodnější koncepce sídla. Jeho založení je hypoteticky uvažováno ...
 • Centrum chytré čtvrti Špitálka 

  Vémolová, Petra
  Brno uvažuje nad vybudováním nové brněnské třídy již několik let. Bylo vypracováno mnoho studií na podobu nové brněnské třídy, která bude v budoucnu vedena rovnoběžně s ulicí Koliště. Brněnská třída by měla ulevit dopravnímu ...
 • Centrum chytré čtvrti Špitálka 

  Juchelka, Tomáš
  Tématem diplomové práce je architektonická studie městského bloku v území tzv. posvitavské průmyslové zóny vymezené řekou Svitavou na východní straně, městským ringem na západě, ulicí Milady Horákové na severu a ulicí ...
 • Centrum chytré čtvrti Špitálka 

  Pelčák, Vlastimil
  Tématem diplomové práce je architektonická studie městského bloku v území tzv. posvitavské průmyslové zóny vymezené řekou Svitavou na východní straně, městským ringem na západě, ulicí Milady Horákové na severu a ulicí ...
 • Centrum chytré čtvrti Špitálka 

  Kunz, Ondřej
  Tématem diplomové práce je zpracování architektonická studie kancelářského objektu v území tzv. posvitavské průmyslové zóny vymezené řekou Svitavou na východní straně, městským ringem na západě, ulicí Milady Horákové na ...
 • Centrum chytré čtvrti Špitálka 

  Sergeeva, Anna
  Navržená budova je součásti komplexu ze třech budov. Úkolem bylo vytvořit dominanty nového území, které by zahrnovali funkce, odpovídající pojetí chytrá čtvrť. Budova je o 19 nadzemních podlaží a dva podzemních. Jednoduchý ...
 • Diagnostika a hodnocení mostní konstrukce 

  Wünsche, Dominik
  Diplomová práce se zabývá problematikou mostních objektů, především jejich diagnostikou a hodnocením. Práce je složena ze dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá základním popisem a rozdělením ...
 • Elektricky vodivé kompozity na bázi druhotných surovin 

  Baránek, Šimon
  Elektro vodivé kompozity jsou novodobé materiály, které nacházejí čím dál větší uplatnění ve většině oblastí průmyslu, například ve stavebnictví můžou tyto materiály sloužit jako senzory pro monitorování změn v konstrukci. ...