Show simple item record

Solar collector type influence on the heating solar water tank

dc.contributor.advisorVyhlídalová, Karolínask
dc.contributor.authorČunderlík, Mareksk
dc.date.accessioned2021-02-05T10:05:53Z
dc.date.available2021-02-05T10:05:53Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationČUNDERLÍK, M. Vliv typu solárního kolektoru na ohřev solárního zásobníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other134215cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/196255
dc.description.abstractDiplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá rôznymi druhmi systémov na prípravu teplej vody a bližšie špecifikuje druhy solárnych systémov. Vo výpočtovej časti rieši návrh vykurovania materskej škôlky sústavou vykurovacích telies. Taktiež rieši dve varianty prípravy teplej vody v zásobníku teplej vody. Súčasťou návrhu sú aj všetky zariadenia potrebné na správnu funkciu vykurovacej sústavy. V časti experimentálnej sa venuje porovnaniu plochých a trubicových solárnych kolektorov.sk
dc.description.abstractThe diploma thesis deals in the theoretical part with various types of sys-tems for the preparation of hot water and specifies the types of solar sys-tems. In the calculation part, it solves the design of kindergarten heating by a system of heating elements. It also solves two variants of hot water preparation in the hot water tank. The design also includes all the equip-ment needed for the proper functioning of the heating system. The exper-imental part compares flat panel and evacuated tube solar collectors.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVykurovacia sústavask
dc.subjectškôlkask
dc.subjectkondenzačný kotolsk
dc.subjectvykurovacie telesosk
dc.subjectsolárny panelsk
dc.subjectHeating systemen
dc.subjectkindergardenen
dc.subjectcondensing boileren
dc.subjectheating elementen
dc.subjectsolar panelen
dc.titleVliv typu solárního kolektoru na ohřev solárního zásobníkusk
dc.title.alternativeSolar collector type influence on the heating solar water tanken
dc.typeTextcs
dcterms.modified2021-02-04-18:31:32cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budovcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid134215en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.02.05 11:05:53en
sync.item.modts2021.02.05 08:16:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHorák, Petrsk
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeDoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jana Doležalová - tajemník, Ing. Jakub Vrána, Ph.D. - člen, Ing. Helena Wierzbická, Ph.D. - člen, Ing. Alena Vaščáková - člen, Ing. Marcela Počinková, Ph.D. - člen, Ing. Petra Berková, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent nejprve představil svou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsal Vliv typu solárního kolektoru na ohřev solárního zásobníku. Diplomant popsal vytápění v objektu mateřské školy. Popsal dvě varianty přípravy teplé vody a porovnal je. Vyjádřil se k připomínkám oponenta a odpovídal na připomínky členů komise: - vliv solárního kolektoru na ohřev solárního zásobníku - jak bylo zohledněno, že ploché kolektory byly dva, zatímco trubicový byl jeden - vysvětlete jednotlivé položky výpočtu pro Vz - popište princip kompenzační vsuvky - ovlivňuje vlhkost v materiálu tepelné izolace její tepelně technické vlastnosti - jak jste stanovil cenu solární soustavy Na připomínky oponenta k předložené diplomové práci reagoval student přijatelným způsobem a u většiny z nich se snažil zdůvodnit svá řešení. Na některé připomínky členů komise nereagoval přesvědčivým způsobem.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record