Show simple item record

Prestressed bridge on the expressway

dc.contributor.advisorKoláček, Jancs
dc.contributor.authorJuřenčáková, Janacs
dc.date.accessioned2021-02-05T10:05:56Z
dc.date.available2021-02-05T10:05:56Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationJUŘENČÁKOVÁ, J. Předpjatý most na rychlostní komunikaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other134229cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/196269
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu na rychlostní komunikaci přes ploché údolí Vsetínské Bečvy mezi městy Valašské Meziříčí a Vsetín. Pro každý směr komunikace je vybudována samostatná nosná konstrukce, pro práci je uvažována pouze pravá nosná konstrukce s větší šířkou nosné konstrukce. Ze dvou vypracovaných variant je vybrána varianta dodatečně předpjatého jednokomorového nosníku o třech polích s rozpětími 48,0 + 65,0 + 48,0 m. Pro vybranou variantu jednokomorového nosníku byly dále vypracovány dvě varianty výstavby mostu. Výsledná varianta je posouzena podle mezních stavů včetně zohlednění vlivu výstavby na jeho návrh. Statický model nosné konstrukce je proveden jako prutový a deskostěnový. Je zpracován statický výpočet, přehledná výkresová dokumentace a vizualizace mostu.cs
dc.description.abstractThe purpose of the diploma thesis is to design a expressway bridge over the river Vsetínská Bečva. The bridge is located between Valašské Meziříčí and Vsetín. Separate superstructures are designed for each directions of the expressway. The right superstructure, which is wider, is considered for detailed design. Two variants were proposed, A double T beam superstructure and a box girder superstructure. The three span box girder superstructure was chosen for the design. Spans are 48+65+48 m long. Two options of construction process of the superstructure were proposed. This bridge is designed according to the limit states, the influence of construction process is considered. Structural models of construction were made as a finite element model and a plate model. Structural analysis, drawings and visualization were developed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmostcs
dc.subjectspojitý nosníkcs
dc.subjectpředpjatý betoncs
dc.subjectnosná konstrukcecs
dc.subjectjednokomorový nosníkcs
dc.subjectčasově závislá analýzacs
dc.subjectTDAcs
dc.subjectfáze výstavbycs
dc.subjectprutový modelcs
dc.subjectdeskostěnový modelcs
dc.subjectstatický výpočetcs
dc.subjectvýkresová dokumentacecs
dc.subjectvizualizacecs
dc.subjectMidas Civilcs
dc.subjectzatížení dopravoucs
dc.subjectzatížení teplotoucs
dc.subjectzatížení větremcs
dc.subjectsmršťovánícs
dc.subjectdotvarovánícs
dc.subjectbridgeen
dc.subjectcontinuous beamen
dc.subjectprestressed concreteen
dc.subjectbox girderen
dc.subjecttime analysisen
dc.subjectTDAen
dc.subjectconstruction stagesen
dc.subjectfinite element modelen
dc.subjectplate modelen
dc.subjectcalculation reporten
dc.subjectstructural analysisen
dc.subjectdrawingsen
dc.subjectvisualizationen
dc.subjectMidas Civilen
dc.subjecttraffic moving loaden
dc.subjecttemperature loaden
dc.subjectwind loaden
dc.subjectshrinkageen
dc.subjectcreepen
dc.titlePředpjatý most na rychlostní komunikacics
dc.title.alternativePrestressed bridge on the expresswayen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2021-02-04-23:44:00cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid134229en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.02.05 11:05:56en
sync.item.modts2021.02.05 08:12:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeZlatuška, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Stráský, DrSc. - předseda, Ing. Radim Nečas, Ph.D. - místopředseda, Ing. Adam Svoboda - tajemník, Ing. Marek Velešík - tajemník, doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D. - člen, Ing. Jiří Strnad, Ph.D. - člen, Ing. Adam Svoboda - člen,cs
but.defenceStudentka odprezentovala svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagovala na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce studentka odpovídala na následující dotazy zkušební komise: prof. Stráský Jakým způsobem bylo uvažováno smykové ochabnutí průřezu nosné konstrukce? Studentka odpověděla. Jak velké smykové namáhání vč. uvažování kroucení vám vychází v oblasti koncových příčníků? Bylo toto namáhání rozhodující? Studentka odpověděla. Ing. Nečas Jak bylo uvažováno dopravní zatížení? Jak byl uvažován model zatížení LM2? Studentka odpověděla.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record