Recent Submissions

 • Určování podobnosti objektů na základě obrazové informace 

  Rajnoha, Martin
  Vzhľadom na meniacu sa bezpečnostnú situáciu vo svete, monitorovanie verejných priestorov a jeho automatické spracovanie v reálnom čase sa stáva čoraz významnejšie. Problémom je však analýza nekvalitných záznamov, pričom ...
 • Modelování a řízení střídavých elektrických pohonů při poruše 

  Kozovský, Matúš
  Dizertační práce se zabývá modelováním a řízením elektrických pohonů během poruchových stavů. Práce se obzvláště zaměřuje na více-fázové motory. První část práce se zabývá matematickými rovnicemi obecného více-fázového ...
 • Bezpilotní průzkum prostředí v mobilní robotice 

  Gábrlík, Petr
  Letecká fotogrammetrie v oblasti bezpilotních systémů představuje rychle rozvíjející se obor nalézající uplatnění napříč nejen průmyslovými odvětvími. Široce rozšířená metoda nepřímého georeferencování založená na vlícovacích ...