Now showing items 6-6 of 6

  • Určování podobnosti objektů na základě obrazové informace 

    Rajnoha, Martin
    Vzhľadom na meniacu sa bezpečnostnú situáciu vo svete, monitorovanie verejných priestorov a jeho automatické spracovanie v reálnom čase sa stáva čoraz významnejšie. Problémom je však analýza nekvalitných záznamov, pričom ...