Now showing items 21-25 of 25

 • Degradace solárních článků na bázi GaAs 

  Papež, Nikola
  Solární články na bázi arsenidu gallia patří mezi nejvýkonější typ dostupných solárních článků vůbec. Jejich výhodou je výborná odolnost vůči tepelnému a ionizujícímu záření, a proto se využívají zejména v náročných ...
 • Optimalizace energetických toků při provozu ČOV - Smart Area Net 

  Pěcha, Jiří
  Disertační práce se zabývá problematikou čistírenství a možnostmi nalezení úspory energie během provozu čistíren odpadních vod. Snaha práce je nalezení potenciálu využití alternativní energie, úspory spotřeby, zlepšení ...
 • Stanovení šíření pulzové vlny z dat celotělové bioimpedance 

  Soukup, Ladislav
  Tato práce se zabývá metodikou využití celotělové impedanční kardiografie k výpočtu rychlosti šíření pulzové vlny. V prvních třech kapitolách jsou vysvětleny vybrané hemodynamické vlastnosti arteriálního systému související ...
 • Algoritmy monitorování a diagnostiky pohonů se synchronními motory 

  Otava, Lukáš
  Pohony se synchronními motory s permanentními magnety jsou stále častěji využívány v široké oblasti aplikací. Tyto pohony však trpí nežádoucími poruchami. Disertační práce se proto zaměřuje na poruchu vinutí třífázového ...
 • Multimodální zpracování dat a mapování v robotice založené na strojovém učení 

  Ligocki, Adam
  Disertace se zabývá aplikaci neuronových sítí pro detekci objektů na multimodální data v robotice. Celkem cílí na tři oblasti: tvorbu datasetu, zpracování multimodálních dat a trénování neuronových sítí. Nejdůležitější ...