Show simple item record

Adolf Loos: Between Tradition and Progress

dc.contributor.authorJackson, Ladislavcs
dc.date.accessioned2021-02-17T19:57:10Z
dc.date.available2021-02-17T19:57:10Z
dc.date.issued2020-09-02cs
dc.identifier.other168937cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/196347
dc.description.abstractV letošním roce si připomínáme sto padesáté výročí narození jednoho z nejoriginálnějších architektů dvacátého století: Adolfa Loose (1870-1933). Přednáška představí Loosovu publicistickou činnost, hlavní myšlenky jeho architektury, jejich vzájemné rozpory, ale také Loosovy pokračovatele, jako byl Kurt Unger, Heinrich Kulka, dále jeho propagátory v českých zemích, jakými byli Jan Vaněk, Bohumil Markalous a Bořivoj Kriegerbeck, i nepřátele, mezi něž se řadil třeba Otto Wagner či Josef Gočár. V představení Loosovy architektury se přednáška zaměří na tzv. Raumplan, prostorové uspořádání moderního bydlení, jeho zdroje, mezi něž můžeme řadit klasické dispoziční schéma venkovského paláce, i na to, jak byl Loosův Raumplan rozvíjen a obohacován o další inovace v prostředí nejmladší generace vídeňských předválečných architektů, jako byl Fritz Reichl či Josef Frank.cs
dc.description.abstractThis year marks the 150th anniversary of the birth of one of the most original architects of the twentieth century: Adolf Loose (1870-1933). The lecture will present Loos's journalistic activities, the main ideas of his architecture, their mutual contradictions, but also Loos's successors, such as Kurt Unger, Heinrich Kulka, his promoters in the Czech lands, such as Jan Vaněk, Bohumil Markalous and Bořivoj Kriegerbeck, and enemies which included, for example, Otto Wagner or Josef Gočár. In the presentation of Loos's architecture, the lecture will focus on the so-called Raumplan, the spatial arrangement of modern housing, its sources, including the classical layout of a country palace, and how Loos's Raumplan was developed and enriched with other innovations in Vienna's youngest pre-war generation. architects such as Fritz Reichl or Josef Frank.en
dc.formattextcs
dc.format.extent-cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherGalerie výtvarného uměnín v Chebucs
dc.relation.urihttp://www.gavu.cz/ladislav-zikmund-lender-adolf-loos-mezi-tradici-a-pokrokem/cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectAdolf Looscs
dc.subjectBořivoj Kriegerbeckcs
dc.subjectKurt Ungercs
dc.subjectHeinrich Kulkacs
dc.subjectBohumil Markalouscs
dc.subjectAdolf Loos
dc.subjectBořivoj Kriegerbeck
dc.subjectKurt Unger
dc.subjectHeinrich Kulka
dc.subjectBohumil Markalous
dc.titleAdolf Loos: Mezi tradicí a pokrokemcs
dc.title.alternativeAdolf Loos: Between Tradition and Progressen
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Katedra teorií a dějin uměnícs
sync.item.dbidVAV-168937en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2021.02.17 20:57:09en
sync.item.modts2021.02.17 20:15:12en
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.driverlectureen
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International