Recent Submissions

  • Syntéza a optimalizace polymorfních obvodů 

    Crha, Adam
    Tato práce se zabývá metodami logické syntézy a optimalizací pro polymorfní obvody. V práci jsou jak diskutovány existující metody pro konvenční obvody, tak i představeny nové metody, aplikovatelné na polymorfní elektroniku. ...
  • Metodika návrhu synchronizace a obnovy stavu systému odolného proti poruchám 

    Szurman, Karel
    Tato disertační práce představuje metodiku vytvořenou pro návrh synchronizace a obnovy stavu systému odolného proti poruchám. Metoda synchronizace stavu navržená podle popsané metodiky umožňuje opravit stav paměťových prvků ...